Konjunktiv användning Övningar på portugisiska

Konjunktiv, eller konjunktivmodus, är en verbform som används för att uttrycka önskningar, förhoppningar, tvivel, förutsättningar och andra icke-verkliga eller hypotetiska situationer. I portugisiska språket har konjunktiv en särskild betydelse och används ofta i både skrift och tal. Att behärska denna verbform är avgörande för att kunna kommunicera nyanserat och korrekt. Konjunktiv kan verka komplicerat till en början, men med övning blir det lättare att förstå och använda i rätt sammanhang. För att hjälpa dig att förbättra din förståelse och användning av konjunktiv på portugisiska har vi sammanställt en serie övningar som täcker olika aspekter av denna verbform. Övningarna är utformade för att stärka din grammatiska färdighet genom praktiska exempel och varierade uppgifter som speglar verkliga kommunikationssituationer. Oavsett om du är nybörjare eller har viss förkunskap, kommer dessa övningar att ge dig en solid grund och fördjupa din kunskap om hur och när konjunktiv ska användas.

Exercise 1 

<p>1. Eu espero que ele *venha* para a festa (verb att komma).</p> <p>2. É importante que nós *façamos* a lição de casa (verb att göra).</p> <p>3. Se eu *tivesse* dinheiro, compraria um carro novo (verb att ha).</p> <p>4. Ela pediu que eu *escrevesse* a carta (verb att skriva).</p> <p>5. É necessário que vocês *estejam* presentes na reunião (verb att vara).</p> <p>6. Eles sugeriram que nós *fossemos* ao cinema (verb att gå).</p> <p>7. Se ele *pudesse*, ele ajudaria mais (verb att kunna).</p> <p>8. É bom que você *saiba* a verdade (verb att veta).</p> <p>9. Caso ele *chegue* atrasado, ligue para mim (verb att anlända).</p> <p>10. Eu queria que você *me dissesse* a verdade (verb att säga).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Eu gostaria que você *viesse* à festa (verb för att komma).</p> <p>2. É importante que ele *faça* o trabalho (verb för att göra).</p> <p>3. Se eu *soubesse* a resposta, eu diria (verb för att veta).</p> <p>4. Eu espero que nós *possamos* viajar em breve (verb för att kunna).</p> <p>5. É necessário que eles *tenham* paciência (verb för att ha).</p> <p>6. Se ela *estivesse* aqui, ficaria feliz (verb för att vara, tillfälligt).</p> <p>7. Eu duvido que ele *venha* amanhã (verb för att komma).</p> <p>8. É provável que nós *cheguemos* tarde (verb för att anlända).</p> <p>9. Eu queria que você *fizesse* isso para mim (verb för att göra).</p> <p>10. Se eu *pudesse* ajudar, eu ajudaria (verb för att kunna).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Se eu *fosse* rico, compraria uma casa na praia. (Konjunktiv av verbet "ser" i förfluten tid)</p> <p>2. Espero que ele *venha* à festa amanhã. (Konjunktiv av verbet "vir" i presens)</p> <p>3. Se ela *tivesse* mais tempo, viajaria pelo mundo. (Konjunktiv av verbet "ter" i förfluten tid)</p> <p>4. Talvez eles *possam* nos ajudar. (Konjunktiv av verbet "poder" i presens)</p> <p>5. Se nós *estivéssemos* lá, tudo seria diferente. (Konjunktiv av verbet "estar" i förfluten tid)</p> <p>6. É importante que você *faça* a lição de casa. (Konjunktiv av verbet "fazer" i presens)</p> <p>7. Ele deseja que nós *cheguemos* cedo. (Konjunktiv av verbet "chegar" i presens)</p> <p>8. Se ela *soubesse* a verdade, ficaria muito triste. (Konjunktiv av verbet "saber" i förfluten tid)</p> <p>9. Talvez eu *consiga* terminar o trabalho a tempo. (Konjunktiv av verbet "conseguir" i presens)</p> <p>10. Se vocês *viessem* mais cedo, poderíamos conversar. (Konjunktiv av verbet "vir" i förfluten tid)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.