Kontraherade former av artiklar Övningar på spanska språket

I spanska språket är användningen av artiklar en grundläggande del av grammatiken. En intressant aspekt är de kontraherade formerna av artiklar, där prepositioner kombineras med bestämda artiklar för att skapa en smidigare och mer naturlig talform. Dessa kontraktioner förekommer ofta i dagligt tal och skrift, och att behärska dem bidrar till en bättre förståelse och flytande användning av språket. Exempel på vanliga kontraherade former är "al" (a + el) och "del" (de + el), som används istället för att säga "a el" och "de el". För att bli skicklig i att använda dessa kontraktioner korrekt, är det viktigt att öva och förstå när och hur de ska användas. Denna sida erbjuder en mängd olika övningar som hjälper dig att förbättra din förmåga att känna igen och korrekt använda kontraherade former av artiklar i spanska. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att upptäcka mönster och undantag, vilket gör att du kan kommunicera mer effektivt och naturligt på spanska.

Exercise 1 

<p>1. Ellos van *al* parque para jugar al fútbol (kontraherad form av "a el").</p> <p>2. María dejó su abrigo *del* armario (kontraherad form av "de el").</p> <p>3. Nos encontramos *al* lado del río para hacer un picnic (kontraherad form av "a el").</p> <p>4. El libro está *en el* escritorio del profesor (kontraherad form av "en el").</p> <p>5. La reunión será *a la* una de la tarde (kontraherad form av "a la").</p> <p>6. El perro está buscando su pelota *en el* jardín (kontraherad form av "en el").</p> <p>7. Vamos *al* cine este fin de semana (kontraherad form av "a el").</p> <p>8. Los niños están jugando *en el* parque (kontraherad form av "en el").</p> <p>9. Juan va *del* trabajo a casa en bicicleta (kontraherad form av "de el").</p> <p>10. La carta está *en el* buzón (kontraherad form av "en el").</p>
 

Exercise 2

<p>1. Me gusta ir a *las* playas en verano (kontraherade former av artiklar, feminina plural).</p> <p>2. Vamos a *los* museos todos los domingos (kontraherade former av artiklar, maskulina plural).</p> <p>3. No puedo ir a *la* fiesta esta noche (kontraherade former av artiklar, feminina singular).</p> <p>4. El libro está en *el* escritorio (kontraherade former av artiklar, maskulina singular).</p> <p>5. Siempre voy a *los* mercados locales para comprar frutas (kontraherade former av artiklar, maskulina plural).</p> <p>6. Marta va a *la* universidad todos los días (kontraherade former av artiklar, feminina singular).</p> <p>7. Los niños juegan en *el* parque cada tarde (kontraherade former av artiklar, maskulina singular).</p> <p>8. A menudo vamos a *las* montañas para hacer senderismo (kontraherade former av artiklar, feminina plural).</p> <p>9. Prefiero ir a *los* conciertos de rock (kontraherade former av artiklar, maskulina plural).</p> <p>10. El gato duerme en *el* sofá (kontraherade former av artiklar, maskulina singular).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Vamos a ir *al* cine esta noche (a + el). </p> <p>2. El libro está encima *del* escritorio (de + el). </p> <p>3. Ella camina *al* parque todos los días (a + el). </p> <p>4. El gato duerme dentro *del* armario (de + el). </p> <p>5. La mochila está al lado *del* sofá (de + el). </p> <p>6. Nos vemos *al* final de la calle (a + el). </p> <p>7. Puso la carta encima *del* mostrador (de + el). </p> <p>8. La clase empieza a las ocho *del* lunes (de + el). </p> <p>9. Me gusta ir *al* mercado los domingos (a + el). </p> <p>10. El perro está detrás *del* árbol (de + el). </p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.