Möjlighet (kan, får, skulle kunna) Övningar på engelska

Möjlighet, en viktig aspekt av det engelska språket, kan uttryckas på flera olika sätt. På svenska använder vi ord som "kan", "får" och "skulle kunna" för att tala om vad som är möjligt, tillåtet eller hypotetiskt. Dessa nyanser kan vara avgörande för att kommunicera rätt budskap i olika situationer. I engelskan finns motsvarande uttryck som "can", "may" och "could". Att förstå och använda dessa korrekt är nödvändigt för att uppnå flytande språkkunskaper. I de följande övningarna kommer du att få chansen att praktisera dessa olika uttryck för möjlighet på engelska. Genom att öva på meningar och scenarier där dessa ord används, kommer du att förbättra din förmåga att välja rätt ord i rätt sammanhang. Detta kommer inte bara att stärka din grammatik, utan också din förmåga att kommunicera effektivt och nyanserat på engelska.

Exercise 1 

<p>1. She *can* swim very fast (modal verb for ability).</p> <p>2. He *could* be the best player on the team (modal verb for possibility).</p> <p>3. You *may* leave the room now (modal verb for permission).</p> <p>4. They *can* speak three languages fluently (modal verb for ability).</p> <p>5. We *might* go to the beach tomorrow (modal verb for possibility).</p> <p>6. You *could* help me with my homework (modal verb for suggestion).</p> <p>7. She *may* ask you some questions later (modal verb for permission).</p> <p>8. He *can* solve this math problem easily (modal verb for ability).</p> <p>9. They *might* visit us next weekend (modal verb for possibility).</p> <p>10. You *could* call her if you need help (modal verb for suggestion).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She *can* speak three languages fluently (färdighet).</p> <p>2. You *may* borrow my car if you need it (tillåtelse).</p> <p>3. If it rains, we *could* stay inside and watch a movie (möjlighet).</p> <p>4. He *can* swim across the lake without any problem (färdighet).</p> <p>5. They *may* visit us this weekend if they have time (tillåtelse).</p> <p>6. We *could* go to the beach tomorrow if the weather is nice (möjlighet).</p> <p>7. You *can* call me anytime if you need help (färdighet).</p> <p>8. She *may* join the meeting later if she finishes her work (tillåtelse).</p> <p>9. We *could* try that new restaurant for dinner tonight (möjlighet).</p> <p>10. He *can* play the guitar really well (färdighet).</p>
 

Exercise 3

<p>1. She *can* speak three languages fluently (möjlighet).</p> <p>2. You *may* take a break after finishing your work (tillåtelse).</p> <p>3. He *could* help you with your homework if he has time (möjlighet).</p> <p>4. We *may* leave early if we finish the project ahead of schedule (tillåtelse).</p> <p>5. They *can* swim very well because they practice every day (förmåga).</p> <p>6. If you study hard, you *might* pass the exam (möjlighet).</p> <p>7. She *could* travel to Japan next year if she saves enough money (möjlighet).</p> <p>8. He *might* join us for dinner if he finishes work on time (möjlighet).</p> <p>9. You *may* use my phone to call your parents (tillåtelse).</p> <p>10. We *can* meet at the café at 3 PM (möjlighet).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.