Negation med adverb Övningar på tyska språket

Negation med adverb är en viktig del av tyska språket som hjälper dig att uttrycka motsatsen till en handling eller ett tillstånd. Genom att använda adverb som "nicht" och "nie" kan du effektivt förmedla negativa betydelser. Att förstå och korrekt använda negation med adverb är avgörande för att kunna föra djupare och mer nyanserade konversationer på tyska. I dessa övningar kommer du att få praktisera hur du placerar och använder negationsadverb på rätt sätt i olika typer av meningar. I våra övningar kommer du att möta olika scenarier där du behöver tillämpa negation med adverb. Vi börjar med enklare meningar och går successivt över till mer komplexa strukturer, vilket hjälper dig att bygga upp din förståelse och säkerhet i att använda negation på tyska. Dessa övningar är utformade för att ge dig praktisk erfarenhet och fördjupa din kunskap, så att du kan kommunicera mer exakt och flytande. Lycka till med dina studier och låt oss börja med att bemästra negation med adverb!

Exercise 1 

<p>1. Ich habe *keinen* Hund (negativ artikel for ein Haustier).</p> <p>2. Sie ist *nie* zu spät (negativ adverb for tid).</p> <p>3. Er hat *nichts* gegessen (negativ pronomen for mat).</p> <p>4. Wir sehen *keinen* Film heute Abend (negativ artikel for film).</p> <p>5. Sie trinkt *keinen* Kaffee (negativ artikel for dryck).</p> <p>6. Der Laden ist *nicht* geöffnet (negativ adverb for öppettider).</p> <p>7. Ich habe *nie* Deutsch gelernt (negativ adverb for studier).</p> <p>8. Er hat *keine* Zeit (negativ artikel for tid).</p> <p>9. Sie geht *nirgendwohin* (negativ adverb for plats).</p> <p>10. Wir finden *nichts* im Kühlschrank (negativ pronomen for föda).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Er hat *noch* nicht geantwortet (adverb som betyder "ännu").</p> <p>2. Sie ist *nie* zu spät gekommen (adverb som betyder "aldrig").</p> <p>3. Wir haben *kaum* Zeit dafür (adverb som betyder "knappt").</p> <p>4. Er hat *nicht* genug Geld dafür (adverb som betyder "inte").</p> <p>5. Sie hat *weder* Hunger *noch* Durst (adverb som betyder "varken... eller").</p> <p>6. Ich habe *keinen* einzigen Fehler gemacht (adverb som betyder "inga").</p> <p>7. Er spricht *kaum* Deutsch (adverb som betyder "knappt").</p> <p>8. Sie ist *nicht* mehr hier (adverb som betyder "inte längre").</p> <p>9. Wir haben *noch* nicht angefangen (adverb som betyder "ännu").</p> <p>10. Er hat *niemals* geschummelt (adverb som betyder "aldrig någonsin").</p>
 

Exercise 3

<p>1. Er hat das Buch *nicht* gelesen (negation för verbet "lesen").</p> <p>2. Sie war *nie* in Berlin (negation för tid). </p> <p>3. Er ist *noch nicht* fertig mit seiner Arbeit (negation för verbet "sein" i futurum). </p> <p>4. Ich habe *keine* Lust zu tanzen (negation för substantivet "Lust"). </p> <p>5. Die Katze ist *nirgendwo* zu finden (negation för plats). </p> <p>6. Wir haben *keinen* Hunger (negation för substantivet "Hunger"). </p> <p>7. Er hat *nichts* gesagt (negation för objektet "etwas"). </p> <p>8. Sie singt *nicht* gerne (negation för verbet "singen"). </p> <p>9. Das Wetter ist *gar nicht* schön heute (negation för adjektivet "schön"). </p> <p>10. Ich habe *noch nie* Sushi gegessen (negation för erfarenhet). </p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.