Objektspronomen Övningar på engelska

Objektspronomen är en viktig del av engelskan och används för att ersätta substantiv som mottagare av en handling. De hjälper till att göra meningar kortare och mer flytande genom att undvika upprepning av substantiv. I engelska finns det sju objektspronomen: me, you, him, her, it, us, och them. Dessa pronomen motsvarar de svenska objektspronomenen: mig, dig, honom, henne, den/det, oss, och dem. Genom att öva på användningen av objektspronomen kan du förbättra din förmåga att konstruera korrekta och naturliga meningar på engelska. Att behärska objektspronomen är avgörande för att kunna kommunicera effektivt på engelska. De används i en mängd olika sammanhang, från vardagliga samtal till formella texter. I våra grammatikövningar kommer du att få möjlighet att praktisera objektspronomen i olika meningar och kontexter. Övningarna är utformade för att stegvis öka din förståelse och säkerhet i användningen av dessa pronomen. Genom att regelbundet öva kan du förbättra din grammatiska noggrannhet och samtidigt bli mer bekväm med att uttrycka dig på engelska.

Exercise 1 

<p>1. Sarah loves her cat and takes care of *it* every day (tar hand om sin katt).</p> <p>2. Could you please pass *me* the salt? (ge mig saltet).</p> <p>3. He saw *her* at the park yesterday (såg en kvinna på parken).</p> <p>4. The teacher asked *us* to complete the assignment (läraren bad oss).</p> <p>5. Don't forget to call *them* later (glöm inte att ringa dem).</p> <p>6. I will help *you* with your homework (hjälpa dig med läxorna).</p> <p>7. She invited *him* to the party (bjöd in en man till festen).</p> <p>8. The dog followed *me* home (hunden följde mig).</p> <p>9. Can you lend *him* your book? (låna din bok till en kille).</p> <p>10. The movie made *us* laugh a lot (filmen fick oss att skratta mycket).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She gave *him* a book for his birthday (objektspronomen för 'han').</p> <p>2. Can you help *me* with my homework? (objektspronomen för 'jag').</p> <p>3. They invited *us* to the party (objektspronomen för 'vi').</p> <p>4. I saw *her* at the mall yesterday (objektspronomen för 'hon').</p> <p>5. The teacher asked *them* to be quiet (objektspronomen för 'de').</p> <p>6. He told *me* a secret (objektspronomen för 'jag').</p> <p>7. We met *him* at the airport (objektspronomen för 'han').</p> <p>8. She showed *us* her new dress (objektspronomen för 'vi').</p> <p>9. I will call *you* later (objektspronomen för 'du').</p> <p>10. They brought *it* to the office (objektspronomen för 'det').</p>
 

Exercise 3

<p>1. She gave *him* a book for his birthday (objektspronomen, han).</p> <p>2. Can you help *me* with my homework? (objektspronomen, jag).</p> <p>3. They invited *us* to the party last weekend (objektspronomen, vi).</p> <p>4. The teacher asked *them* to be quiet during the lesson (objektspronomen, de).</p> <p>5. I saw *her* at the supermarket yesterday (objektspronomen, hon).</p> <p>6. He brought *it* to the meeting (objektspronomen, det).</p> <p>7. We need to talk to *you* about the project (objektspronomen, du).</p> <p>8. The dog followed *him* everywhere (objektspronomen, han).</p> <p>9. She told *us* a very funny story (objektspronomen, vi).</p> <p>10. They found *it* under the couch (objektspronomen, det).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.