Oregelbundna superlativ Övningar på engelska

Att behärska oregelbundna superlativ på engelska kan vara en utmaning för många språkstudenter. Dessa superlativformer avviker ofta från de vanliga reglerna och kräver särskild uppmärksamhet och övning. På denna sida har vi samlat olika grammatikövningar som hjälper dig att förbättra din förståelse och användning av oregelbundna superlativ på engelska, så att du kan uttrycka dig mer korrekt och naturligt. Genom att arbeta med våra övningar kommer du att få möjlighet att praktisera och fördjupa dina kunskaper om hur man korrekt använder dessa speciella former. Vi har inkluderat exempel, fyll-i-övningar och meningsbyggnadsaktiviteter för att säkerställa en mångsidig och engagerande inlärningsupplevelse. Oavsett om du är nybörjare eller mer avancerad, kommer dessa övningar att vara till stor nytta för att stärka din engelska grammatik och öka din självförtroende i att använda språket.

Exercise 1 

<p>1. This is the *best* restaurant in town (superlativ av "good").</p> <p>2. He is the *most* talented musician in the band (superlativ av "much/many").</p> <p>3. She had the *worst* headache yesterday (superlativ av "bad").</p> <p>4. That was the *least* interesting movie I've ever seen (superlativ av "little").</p> <p>5. This is the *farthest* I've ever traveled from home (superlativ av "far").</p> <p>6. He is the *oldest* member of our group (superlativ av "old").</p> <p>7. The *most* beautiful view is from the top of the mountain (superlativ av "much/many").</p> <p>8. She is the *best* player on the team (superlativ av "good").</p> <p>9. Today is the *hottest* day of the year (superlativ av "hot").</p> <p>10. This is the *worst* storm we have ever experienced (superlativ av "bad").</p>
 

Exercise 2

<p>1. She is the *best* singer in the choir (superlativ av 'good').</p> <p>2. This is the *worst* movie I have ever seen (superlativ av 'bad').</p> <p>3. He is the *oldest* person in the village (superlativ av 'old').</p> <p>4. That was the *most* interesting book I've read this year (superlativ av 'interesting').</p> <p>5. Mount Everest is the *highest* mountain in the world (superlativ av 'high').</p> <p>6. She is the *youngest* member of our team (superlativ av 'young').</p> <p>7. This is the *least* expensive option available (superlativ av 'little').</p> <p>8. He is the *farthest* from the finish line (superlativ av 'far').</p> <p>9. Today is the *hottest* day of the year (superlativ av 'hot').</p> <p>10. That was the *most* delicious cake I have ever tasted (superlativ av 'delicious').</p>
 

Exercise 3

<p>1. This is the *best* movie I have ever seen (bästa).</p> <p>2. She is the *most* intelligent person in our class (mest).</p> <p>3. Of all the siblings, he is the *youngest* (minst gammal).</p> <p>4. This is the *worst* day of my life (sämsta).</p> <p>5. John is the *least* talkative person in the group (minst).</p> <p>6. That was the *furthest* I have ever run (längst).</p> <p>7. This is the *least* crowded place in the city (minst trångt).</p> <p>8. The Pacific Ocean is the *deepest* in the world (djupaste).</p> <p>9. This is the *least* expensive option available (minst dyr).</p> <p>10. Of all the mountains, Everest is the *highest* (högst).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.