Perfekt tempus Övningar på tyska språket

Perfekt är en av de vanligaste tidsformerna i tyskan och används för att beskriva handlingar som har avslutats i det förflutna men som har relevans för nuet. Att behärska perfektformen är avgörande för att kunna kommunicera effektivt på tyska. Tidsformen bildas genom att använda hjälpverben "haben" eller "sein" i presens tillsammans med huvudverbets particip perfekt. Valet av hjälpverb beror på huvudverbets natur och betydelse, och det är därför viktigt att lära sig vilka verb som kräver "sein" och vilka som kräver "haben". Att lära sig perfektformen kan verka utmanande i början, men med regelbundna övningar och rätt metodik blir det snabbt en naturlig del av din tyska. På denna sida hittar du en mängd olika övningar som hjälper dig att förstå och använda perfektformen korrekt. Vi erbjuder allt från enkla fyll-i-övningar till mer komplexa meningsbyggnadsövningar, vilket ger dig en möjlighet att öva på olika sätt och i olika sammanhang. Börja med de grundläggande övningarna och arbeta dig uppåt för att stärka din förståelse och förmåga att använda perfektformen i tyska.

Exercise 1 

<p>1. Ich habe gestern Abend *gekocht* (verb för att laga mat).</p> <p>2. Wir sind letztes Wochenende *gewandert* (verb för att vandra).</p> <p>3. Er hat das Buch *gelesen* (verb för att läsa).</p> <p>4. Sie hat ihre Hausaufgaben *gemacht* (verb för att göra).</p> <p>5. Wir haben den Film *gesehen* (verb för att se).</p> <p>6. Ihr seid nach Berlin *gefahren* (verb för att åka).</p> <p>7. Sie haben den Kuchen *gegessen* (verb för att äta).</p> <p>8. Hast du den Brief *geschrieben* (verb för att skriva)?</p> <p>9. Wir haben das Spiel *gewonnen* (verb för att vinna).</p> <p>10. Sie hat mir eine Geschichte *erzählt* (verb för att berätta).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ich *habe* ein Buch gelesen (verb för att uttrycka att ha gjort något).</p> <p>2. Gestern *habe* ich Fußball gespielt (verb för att uttrycka att ha gjort något).</p> <p>3. Wir *sind* nach Berlin gefahren (verb för att uttrycka förflyttning).</p> <p>4. Er *hat* den Kuchen gegessen (verb för att uttrycka att ha gjort något).</p> <p>5. Sie *ist* ins Kino gegangen (verb för att uttrycka förflyttning).</p> <p>6. Ihr *habt* die Hausaufgaben gemacht (verb för att uttrycka att ha gjort något).</p> <p>7. Meine Eltern *sind* in den Urlaub geflogen (verb för att uttrycka förflyttning).</p> <p>8. Ich *habe* die Prüfung bestanden (verb för att uttrycka att ha gjort något).</p> <p>9. Du *bist* früh aufgestanden (verb för att uttrycka förflyttning).</p> <p>10. Sie *hat* das Auto gewaschen (verb för att uttrycka att ha gjort något).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Gestern *habe* ich ein Buch gelesen (hjälpverb för att bilda perfekt med "lesen").</p> <p>2. Er *ist* ins Kino gegangen (hjälpverb för rörelseverbet "gehen").</p> <p>3. Wir *haben* den ganzen Tag gearbeitet (hjälpverb för att bilda perfekt med "arbeiten").</p> <p>4. Sie *hat* das Abendessen gekocht (hjälpverb för att bilda perfekt med "kochen").</p> <p>5. Ihr *habt* das Spiel gewonnen (hjälpverb för att bilda perfekt med "gewinnen").</p> <p>6. Du *bist* nach Berlin geflogen (hjälpverb för rörelseverbet "fliegen").</p> <p>7. Ich *habe* die Tür geschlossen (hjälpverb för att bilda perfekt med "schließen").</p> <p>8. Wir *sind* im See geschwommen (hjälpverb för rörelseverbet "schwimmen").</p> <p>9. Sie *haben* den Film gesehen (hjälpverb för att bilda perfekt med "sehen").</p> <p>10. Er *ist* zu spät gekommen (hjälpverb för rörelseverbet "kommen").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.