Pluskvamperfekt Övningar på franska språket

Pluskvamperfekt, eller "le plus-que-parfait" på franska, är en tempusform som används för att beskriva en handling som inträffade före en annan handling i det förflutna. Denna form kan vara särskilt användbar när man vill ge en tidslinje av händelser eller när man reflekterar över något som har hänt tidigare. För att konstruera pluskvamperfekt på franska, använder man en form av "avoir" eller "être" i imperfekt, följt av huvudverbets particip perfekt. Det är viktigt att välja rätt hjälpverb och att korrekt konjugera det beroende på subjektet och verbets krav. Att bemästra pluskvamperfekt kan vara en utmaning, men med övning blir det lättare att känna igen och använda denna tid. Genom att förstå strukturen och användningen av pluskvamperfekt kan du förbättra din förmåga att berätta sammanhängande historier och beskriva tidigare händelser mer exakt. I våra övningar nedan får du möjlighet att praktisera denna grammatiska form genom olika exempel och uppgifter som hjälper dig att befästa dina kunskaper och bli mer säker i din franska.

Exercise 1 

<p>1. Avant que je n'arrive, il *avait terminé* ses devoirs (slutfört).</p> <p>2. Elle *avait déjà mangé* quand je suis arrivé (ätit).</p> <p>3. Nous *avions visité* Paris avant de déménager à Lyon (besökt).</p> <p>4. Ils *avaient fini* le projet avant la date limite (slutfört).</p> <p>5. Vous *aviez lu* ce livre avant de le recommander (läst).</p> <p>6. Quand le film a commencé, ils *étaient déjà partis* (gått iväg).</p> <p>7. Elle *avait préparé* le dîner avant notre arrivée (förberett).</p> <p>8. Nous *avions acheté* les billets avant de partir en vacances (köpt).</p> <p>9. Il *avait appris* la nouvelle avant tout le monde (lärt sig).</p> <p>10. Vous *aviez vu* ce film avant qu'il ne sorte en DVD (sett).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Quand je suis arrivé, il *avait déjà mangé* (en français: "he had already eaten").</p> <p>2. Elle *avait fini* ses devoirs avant de sortir (en français: "she had finished").</p> <p>3. Nous *étions partis* avant l'arrivée de la pluie (en français: "we had left").</p> <p>4. Vous *aviez vu* ce film avant moi (en français: "you had seen").</p> <p>5. Ils *avaient vendu* leur maison avant de déménager (en français: "they had sold").</p> <p>6. J' *avais acheté* un nouveau livre avant les vacances (en français: "I had bought").</p> <p>7. Elle *avait appris* à nager avant ses vacances (en français: "she had learned").</p> <p>8. Nous *étions allés* à Paris avant le confinement (en français: "we had gone").</p> <p>9. Il *avait perdu* son téléphone avant de prendre le train (en français: "he had lost").</p> <p>10. Vous *aviez écrit* une lettre avant de recevoir la nouvelle (en français: "you had written").</p>
 

Exercise 3

<p>1. Elle *avait mangé* avant de partir (verb for eating).</p> <p>2. Nous *avions fini* nos devoirs quand le film a commencé (verb for completing).</p> <p>3. Ils *avaient vu* le film avant de lire le livre (verb for seeing).</p> <p>4. Vous *aviez écrit* la lettre avant de l'envoyer (verb for writing).</p> <p>5. J' *avais pris* le train avant d'arriver à Paris (verb for taking).</p> <p>6. Elles *avaient chanté* avant de quitter la scène (verb for singing).</p> <p>7. Tu *avais lu* ce livre avant de le recommander (verb for reading).</p> <p>8. Nous *avions appris* la nouvelle avant de venir (verb for learning).</p> <p>9. Il *avait acheté* les billets avant le concert (verb for buying).</p> <p>10. Vous *aviez dormi* avant de partir pour le voyage (verb for sleeping).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.