Pluskvamperfekt Övningar på portugisiska

Pluskvamperfekt, eller på portugisiska "mais-que-perfeito", är en av de mer komplexa tidsformerna i språket. Det används för att uttrycka en handling som inträffade före en annan tidigare händelse. Till exempel, i meningen "Han hade redan ätit när hon kom hem" används pluskvamperfekt för att indikera att ätandet ägde rum innan hon kom hem. I portugisiskan bildas denna form vanligtvis genom att använda imperfektformen av hjälpverbet "ter" eller "haver" följt av huvudverbets particip. Att bemästra pluskvamperfekt kräver övning och förståelse av både grammatiska regler och kontextuella användningar. På denna sida hittar du en mängd olika övningar som hjälper dig att lära dig och befästa dina kunskaper i pluskvamperfekt på portugisiska. Genom att arbeta med dessa övningar kommer du att förbättra din förmåga att korrekt använda denna tidsform i skrift och tal, vilket i sin tur kommer att göra ditt portugisiska språkbruk mer flytande och precist.

Exercise 1 

<p>1. Quando cheguei à festa, eles já *tinham comido* todo o bolo. (Verb for having finished eating something)</p> <p>2. Antes de ela sair, nós já *tínhamos terminado* o projeto. (Verb for having completed something)</p> <p>3. Ele disse que já *tinha visto* aquele filme antes. (Verb for having watched something)</p> <p>4. Quando o professor chegou, os alunos já *tinham feito* os exercícios. (Verb for having completed exercises)</p> <p>5. Eu não sabia que ela já *tinha lido* aquele livro. (Verb for having read something)</p> <p>6. Quando você ligou, eu já *tinha saído* de casa. (Verb for having left)</p> <p>7. Ela me contou que já *tinha visitado* aquele museu. (Verb for having visited a place)</p> <p>8. Quando ele chegou ao aeroporto, o avião já *tinha partido*. (Verb for having departed)</p> <p>9. Eles disseram que já *tinham comprado* os ingressos. (Verb for having purchased something)</p> <p>10. Quando cheguei ao restaurante, eles já *tinham pedido* a comida. (Verb for having ordered food)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Maria *havia estudado* antes da prova (verb för att studera).</p> <p>2. Nós *tínhamos comprado* os ingressos antes do concerto começar (verb för att köpa).</p> <p>3. Eles *já tinham lido* o livro antes da aula (verb för att läsa).</p> <p>4. Quando João chegou, Ana *já tinha saído* (verb för att lämna).</p> <p>5. Eu *havia terminado* meu trabalho antes de viajar (verb för att sluta).</p> <p>6. Ela *tinha visto* aquele filme antes (verb för att se).</p> <p>7. Nós *já tínhamos comido* quando eles chegaram (verb för att äta).</p> <p>8. Eles *haviam perdido* o ônibus porque se atrasaram (verb för att förlora).</p> <p>9. Quando choveu, nós *já tínhamos voltado* para casa (verb för att återvända).</p> <p>10. Eu *tinha aprendido* a nadar quando era criança (verb för att lära sig).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Eu *tinha lido* o livro antes de assistir ao filme (verb for reading).</p> <p>2. Quando cheguei em casa, eles já *tinham jantado* (verb for having dinner).</p> <p>3. Ela *tinha estudado* muito antes da prova (verb for studying).</p> <p>4. Nós *tínhamos viajado* para o Brasil no ano passado (verb for traveling).</p> <p>5. Antes de ele se mudar, ele *tinha vendido* a casa (verb for selling).</p> <p>6. Eles *tinham terminado* o projeto antes do prazo final (verb for finishing).</p> <p>7. Quando eu liguei, ela já *tinha saído* (verb for leaving).</p> <p>8. Nós *tínhamos comprado* ingressos para o concerto (verb for buying).</p> <p>9. Ela *tinha escrito* uma carta para ele antes de ele partir (verb for writing).</p> <p>10. Eles *tinham feito* as malas na noite anterior (verb for packing).
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.