Pluskvamperfekt Övningar på tyska språket

Pluskvamperfekt, eller förfluten perfekt, är en viktig del av den tyska grammatiken som används för att beskriva handlingar eller tillstånd som inträffade före en annan handling i det förflutna. Denna tidsform hjälper oss att ge en tydligare bild av kronologin i en berättelse eller redogörelse och är oumbärlig för att förstå och uttrycka komplexa tidsrelationer. Genom att kombinera preteritum av hjälpverben "haben" eller "sein" med perfekt particip av huvudverbet, kan vi exakt beskriva när något hände i förhållande till en annan händelse. Att behärska pluskvamperfekt är avgörande för att kunna kommunicera effektivt på tyska, särskilt i skriftlig form. I dessa övningar kommer du att få möjlighet att träna på att bilda och använda pluskvamperfekt genom varierande uppgifter och exempel. Oavsett om du är nybörjare eller vill fördjupa dina kunskaper, kommer dessa övningar att ge dig de verktyg du behöver för att känna dig trygg med denna tidsform. Låt oss dyka in och utforska pluskvamperfektets struktur och användning tillsammans!

Exercise 1 

<p>1. Er *hatte* das Buch gelesen, bevor er zur Arbeit ging (verb för att uttrycka att ha läst något).</p> <p>2. Sie *war* schon gegangen, als ich ankam (verb för att uttrycka att ha lämnat).</p> <p>3. Wir *hatten* den Film gesehen, bevor er ins Kino kam (verb för att uttrycka att ha sett något).</p> <p>4. Ihr *hattet* das Haus verlassen, bevor der Sturm begann (verb för att uttrycka att ha lämnat något).</p> <p>5. Der Hund *war* entkommen, bevor wir ihn finden konnten (verb för att uttrycka att ha flytt).</p> <p>6. Sie *hatten* das Essen schon vorbereitet, bevor die Gäste ankamen (verb för att uttrycka att ha förberett något).</p> <p>7. Ich *hatte* die E-Mail abgeschickt, bevor ich ins Bett ging (verb för att uttrycka att ha skickat något).</p> <p>8. Wir *waren* schon nach Hause gegangen, als es zu regnen begann (verb för att uttrycka att ha gått hem).</p> <p>9. Ihr *hattet* das Spiel gewonnen, bevor die Sonne unterging (verb för att uttrycka att ha vunnit).</p> <p>10. Sie *war* sehr müde gewesen, bevor sie sich hinlegte (verb för att uttrycka att ha varit trött).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Als ich ankam, *hatte* sie schon das Haus verlassen. (verb för att beskriva handling i förfluten tid)</p> <p>2. Bevor wir ins Kino gingen, *hatten* wir zu Abend gegessen. (verb för att beskriva handling i förfluten tid)</p> <p>3. Nachdem er die Nachricht gelesen *hatte*, war er sehr überrascht. (verb för att beskriva handling i förfluten tid)</p> <p>4. Sie *hatten* das Zimmer aufgeräumt, bevor die Gäste kamen. (verb för att beskriva handling i förfluten tid)</p> <p>5. Wir *hatten* bereits eingekauft, als es anfing zu regnen. (verb för att beskriva handling i förfluten tid)</p> <p>6. Nachdem sie das Buch gelesen *hatte*, gab sie es zurück. (verb för att beskriva handling i förfluten tid)</p> <p>7. Er *hatte* das Auto repariert, bevor er zur Arbeit ging. (verb för att beskriva handling i förfluten tid)</p> <p>8. Nachdem sie den Test bestanden *hatten*, feierten sie den Erfolg. (verb för att beskriva handling i förfluten tid)</p> <p>9. Wir *hatten* den Film schon gesehen, als er im Fernsehen kam. (verb för att beskriva handling i förfluten tid)</p> <p>10. Bevor sie nach Hause kam, *hatte* sie ihre Freundin getroffen. (verb för att beskriva handling i förfluten tid)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Als ich ankam, *hatte* sie das Essen schon vorbereitet. (verb for past perfect of 'to have')</p> <p>2. Bevor wir ins Kino gingen, *hatten* wir die Karten bereits gekauft. (verb for past perfect of 'to have')</p> <p>3. Nachdem er das Buch gelesen hatte, *war* er sehr zufrieden. (verb for past perfect of 'to be')</p> <p>4. Sie sagte, dass sie die Hausaufgaben schon *gemacht hatte*. (participle of 'to do' in past perfect)</p> <p>5. Nachdem er den Marathon beendet hatte, *war* er sehr müde. (verb for past perfect of 'to be')</p> <p>6. Bevor wir das Haus verlassen hatten, *hatten* wir die Türen geschlossen. (verb for past perfect of 'to have')</p> <p>7. Nachdem sie das Konzert besucht hatte, *war* sie begeistert. (verb for past perfect of 'to be')</p> <p>8. Bevor er nach Hause kam, *hatte* er seine Freunde getroffen. (verb for past perfect of 'to have')</p> <p>9. Nachdem ich den Film gesehen hatte, *war* ich sehr beeindruckt. (verb for past perfect of 'to be')</p> <p>10. Bevor sie zur Party gingen, *hatten* sie sich schick angezogen. (verb for past perfect of 'to have')</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.