Possessiva pronomen Övningar på engelska

Possessiva pronomen är en viktig del av engelska språket, eftersom de används för att visa ägande och tillhörighet. Genom att förstå och korrekt använda possessiva pronomen som "my," "your," "his," "her," "its," "our," och "their," kan du förbättra din förmåga att uttrycka ägande på ett tydligt och korrekt sätt. Dessa pronomen ersätter substantiv och gör meningarna mer effektiva och mindre repetitiva, vilket är en nyckel till att tala och skriva engelska flytande. För att behärska possessiva pronomen är det viktigt att öva genom olika typer av grammatikövningar. På denna sida hittar du ett brett utbud av övningar som hjälper dig att bli mer säker på hur och när du ska använda varje possessivt pronomen. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att förbättra din grammatiska noggrannhet, vilket i sin tur kommer att stärka dina engelska kommunikationsfärdigheter.

Exercise 1 

<p>1. This is *her* book, she forgot it in class (pronomen för "hon").</p> <p>2. The cat licked *its* paw after eating (pronomen för "det").</p> <p>3. I borrowed *his* pen for the exam (pronomen för "han").</p> <p>4. Can I use *your* phone to make a call? (pronomen för "du").</p> <p>5. They showed us *their* new house last weekend (pronomen för "de").</p> <p>6. We invited *our* friends to the party (pronomen för "vi").</p> <p>7. She is proud of *her* achievements in school (pronomen för "hon").</p> <p>8. The dog wagged *its* tail happily (pronomen för "det").</p> <p>9. He forgot *his* keys on the table (pronomen för "han").</p> <p>10. Can you help me with *my* homework? (pronomen för "jag").</p>
 

Exercise 2

<p>1. This is *my* book (min bok).</p> <p>2. Can you pass *her* phone? (hennes telefon).</p> <p>3. The dog wagged *its* tail (sin svans).</p> <p>4. We visited *their* house yesterday (deras hus).</p> <p>5. She lost *her* keys (hennes nycklar).</p> <p>6. He forgot *his* jacket at home (hans jacka).</p> <p>7. They are driving *our* car (vår bil).</p> <p>8. Is this *your* pen? (din penna).</p> <p>9. I borrowed *his* book for the exam (hans bok).</p> <p>10. She showed me *her* new dress (hennes nya klänning).</p>
 

Exercise 3

<p>1. This is *my* book. (mitt)</p> <p>2. She forgot *her* keys at home. (hennes)</p> <p>3. They are celebrating *their* anniversary today. (deras)</p> <p>4. Is this *your* car? (din)</p> <p>5. The dog wagged *its* tail happily. (dess)</p> <p>6. John always takes *his* lunch to work. (hans)</p> <p>7. We need to finish *our* project by tomorrow. (vår)</p> <p>8. The children played with *their* toys. (deras)</p> <p>9. I can't find *my* glasses. (mina)</p> <p>10. This is *your* seat, please sit down. (din)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.