Possessiva pronomen Övningar på portugisiska

Possessiva pronomen, eller ägandepronomen, är viktiga för att uttrycka tillhörighet och ägande i ett språk. I portugisiska, precis som i svenska, används possessiva pronomen för att visa vem som äger något eller vem något tillhör. Exempelvis, på svenska säger vi "min bok" för att visa att boken tillhör mig, medan man på portugisiska säger "meu livro". Denna sida erbjuder en rad olika övningar för att hjälpa dig att förstå och använda possessiva pronomen korrekt på portugisiska. När du lär dig ett nytt språk är det viktigt att behärska grundläggande grammatiska regler, och possessiva pronomen är inget undantag. Genom att öva på dessa pronomen kan du förbättra din förmåga att kommunicera tydligt och korrekt. Här hittar du olika typer av övningar som täcker både singular och plural former, samt hur possessiva pronomen ändras beroende på genus. Dessa övningar är utformade för att passa alla inlärningsnivåer och kommer att hjälpa dig att bli mer självsäker i din portugisiska.

Exercise 1 

<p>1. A casa é *minha* (ägare: jag).</p> <p>2. Ele encontrou *seu* livro na biblioteca (ägare: han).</p> <p>3. Nós adoramos *nosso* gato (ägare: vi).</p> <p>4. Eles visitaram *sua* avó no final de semana (ägare: de).</p> <p>5. Você viu *seu* amigo ontem? (ägare: du).</p> <p>6. Ela não conseguiu encontrar *sua* bolsa (ägare: hon).</p> <p>7. Vocês terminaram *seu* projeto a tempo (ägare: ni).</p> <p>8. Eu perdi *meu* celular no parque (ägare: jag).</p> <p>9. Nós viajamos no *nosso* carro (ägare: vi).</p> <p>10. Eles esqueceram *suas* chaves em casa (ägare: de).</p>
 

Exercise 2

<p>1. O João está procurando *seu* livro (possessive pronoun for "his").</p> <p>2. Maria trouxe *seu* cachorro para o parque (possessive pronoun for "her").</p> <p>3. Eles adoram *nossa* casa na praia (possessive pronoun for "our").</p> <p>4. Eu preciso encontrar *meu* celular (possessive pronoun for "my").</p> <p>5. Nós visitamos *nossos* avós todo fim de semana (possessive pronoun for "our").</p> <p>6. Ana sempre leva *seus* filhos à escola (possessive pronoun for "her").</p> <p>7. Marcos e Carla perderam *seus* ingressos para o show (possessive pronoun for "their").</p> <p>8. Vocês podem trazer *suas* amigas para a festa (possessive pronoun for "your" in plural form).</p> <p>9. Pedro encontrou *seu* caderno na sala de aula (possessive pronoun for "his").</p> <p>10. A professora corrigiu *nossos* testes (possessive pronoun for "our").</p>
 

Exercise 3

<p>1. *Meu* carro é muito rápido (possessiv pronomen för jag).</p> <p>2. Ele ama *seu* cachorro (possessiv pronomen för han).</p> <p>3. Nós visitamos *nossa* avó no fim de semana (possessiv pronomen för vi).</p> <p>4. Ela não encontrou *seu* livro na escola (possessiv pronomen för hon).</p> <p>5. *Seu* trabalho está excelente (possessiv pronomen för ni, formell).</p> <p>6. Eles trouxeram *seus* amigos para a festa (possessiv pronomen för de, maskulin).</p> <p>7. Eu esqueci *minha* bolsa em casa (possessiv pronomen för jag, feminint objekt).</p> <p>8. Vocês estão morando com *seus* pais? (possessiv pronomen för ni, informell).</p> <p>9. *Nossos* filhos gostam de brincar no parque (possessiv pronomen för vi, maskulin objekt).</p> <p>10. Ela emprestou *seus* livros para a amiga (possessiv pronomen för hon, plural objekt).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.