Prepositionella relationer i meningar Övningar på portugisiska

Prepositionella relationer är en grundläggande del av språket som hjälper till att uttrycka förhållanden mellan olika element i en mening. Genom att använda prepositioner korrekt kan vi klargöra var saker och ting finns, hur de relaterar till varandra och när händelser inträffar. I det portugisiska språket, liksom i svenskan, är prepositioner viktiga för att skapa tydliga och korrekta meningar. Att förstå och bemästra användningen av prepositioner kan förbättra både din skriftliga och muntliga kommunikation avsevärt. I dessa övningar kommer du att få möjlighet att praktisera hur prepositioner används i portugisiska meningar. Övningarna är utformade för att hjälpa dig att känna igen och korrekt använda prepositioner i olika kontexter. Genom att lösa dessa uppgifter kommer du inte bara att förbättra din grammatik utan också få en djupare förståelse för hur prepositioner påverkar meningsstrukturen. Oavsett om du är nybörjare eller vill fräscha upp dina kunskaper, kommer dessa övningar att vara ett värdefullt verktyg i din språkutveckling.

Exercise 1 

<p>1. Ele mora *em* São Paulo (preposition för plats).</p> <p>2. Nós vamos *para* a escola todos os dias (preposition för riktning).</p> <p>3. O livro está *sobre* a mesa (preposition för position).</p> <p>4. Ela chegou *de* avião (preposition för transportmedel).</p> <p>5. Eles falam *com* os amigos no parque (preposition för sällskap).</p> <p>6. Vou viajar *para* o Brasil nas férias (preposition för destination).</p> <p>7. A reunião será *às* três horas (preposition för tid).</p> <p>8. O presente é *para* você (preposition för mottagare).</p> <p>9. O gato está *em*baixo da cadeira (preposition för position).</p> <p>10. Eles estudam *de* manhã (preposition för tid på dagen).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Eu vou *para* a escola todos os dias (preposition som anger riktning).</p> <p>2. O livro está *sobre* a mesa (preposition som anger placering på en yta).</p> <p>3. Ele falou *com* o professor depois da aula (preposition som anger med vem).</p> <p>4. Nós viajamos *para* o Brasil nas férias (preposition som anger destination).</p> <p>5. O cachorro está *dentro* da casa (preposition som anger placering inuti något).</p> <p>6. Ela mora *em* Lisboa há três anos (preposition som anger placering i en stad).</p> <p>7. A festa vai começar *às* oito horas (preposition som anger tid).</p> <p>8. Eles caminharam *pelas* ruas da cidade (preposition som anger plats och rörelse).</p> <p>9. O carro parou *perto* do parque (preposition som anger närhet till något).</p> <p>10. Eu gosto *de* ler livros (preposition som anger preferens eller vana).</p>
 

Exercise 3

<p>1. A chave está *em* cima da mesa (preposition to indicate location).</p> <p>2. Ele mora *perto* da escola (preposition to indicate proximity).</p> <p>3. Nós viajamos *para* o Brasil nas férias (preposition to indicate destination).</p> <p>4. O gato está *debaixo* da cadeira (preposition to indicate position below something).</p> <p>5. Ela está *com* seu amigo no parque (preposition to indicate companionship).</p> <p>6. O livro está *dentro* da mochila (preposition to indicate inside something).</p> <p>7. Eles chegaram *antes* do horário (preposition to indicate time before something).</p> <p>8. O carro está *entre* a casa e a garagem (preposition to indicate in between).</p> <p>9. Nós caminhamos *ao longo* do rio (preposition to indicate along something).</p> <p>10. Ele está *sem* dinheiro no momento (preposition to indicate lack of something).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.