Prepositioner med dativ kasus Övningar på tyska språket

Prepositioner med dativ kasus är en central del av den tyska grammatiken, och att bemästra dem är avgörande för att tala och skriva korrekt på tyska. Dessa prepositioner är alltid kopplade till dativ kasus, vilket innebär att de påverkar böjningsformen av substantiv och pronomen som följer dem. Exempel på sådana prepositioner inkluderar "mit" (med), "nach" (till/efter), "bei" (hos), "von" (från), "zu" (till), "aus" (från/ut ur), och "seit" (sedan). Varje preposition kräver att det efterföljande ordet står i dativ, vilket betyder att du måste vara noggrann med att använda rätt form. För att hjälpa dig att bli säker på användningen av dessa prepositioner har vi sammanställt en rad övningar som täcker olika aspekter av prepositioner med dativ kasus. Genom att arbeta igenom dessa uppgifter kommer du att få möjlighet att se hur dessa prepositioner fungerar i praktiken, och du kommer att kunna öva på att identifiera och korrekt använda dem i meningar. Våra övningar är utformade för att vara både utmanande och givande, så att du kan bygga upp en stark grund i tysk grammatik och förbättra din språkförmåga på ett strukturerat sätt.

Exercise 1 

<p>1. Er wohnt *bei* seinen Eltern (preposition som betyder "hos").</p> <p>2. Ich fahre *mit* dem Bus zur Arbeit (preposition som betyder "med").</p> <p>3. Das Geschenk ist *für* meinen Freund (preposition som betyder "för").</p> <p>4. Der Hund schläft *unter* dem Tisch (preposition som betyder "under").</p> <p>5. Wir treffen uns *nach* der Schule (preposition som betyder "efter").</p> <p>6. Sie sitzt *auf* dem Stuhl (preposition som betyder "på").</p> <p>7. Das Buch ist *von* meinem Bruder (preposition som betyder "från").</p> <p>8. Ich gehe *zu* meinem Freund (preposition som betyder "till").</p> <p>9. Der Schlüssel liegt *in* der Tasche (preposition som betyder "i").</p> <p>10. Er kommt *aus* Deutschland (preposition som betyder "från" eller "ut ur").</p>
 

Exercise 2

<p>1. Er gibt seiner Schwester ein Geschenk *zu* Weihnachten. (Preposition för vid en högtid)</p> <p>2. Wir fahren *mit* dem Auto in den Urlaub. (Preposition för att åka med ett färdmedel)</p> <p>3. Das Buch liegt *auf* dem Tisch. (Preposition för att något är på en yta)</p> <p>4. Sie sprechen *mit* ihren Freunden. (Preposition för att prata med någon)</p> <p>5. Ich wohne *bei* meinen Eltern. (Preposition för att bo hos någon)</p> <p>6. Das Treffen ist *bei* dem Arzt. (Preposition för att träffa någon på en plats)</p> <p>7. Er ist *seit* einem Jahr in Deutschland. (Preposition för att ange tidsperiod)</p> <p>8. Sie fährt *nach* der Schule nach Hause. (Preposition för att gå hem efter något)</p> <p>9. Wir essen *bei* meiner Oma. (Preposition för att äta hos någon)</p> <p>10. Das Kind spielt *mit* dem Hund. (Preposition för att leka med något/någon)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Er fährt mit *dem* Fahrrad zur Arbeit. (bestämd artikel för "Fahrrad")</p> <p>2. Sie wohnt bei *ihrer* Tante in Berlin. (possessivartikel för "Tante")</p> <p>3. Wir gehen nach der Schule zu *unserem* Freund. (possessivartikel för "Freund")</p> <p>4. Das Geschenk ist von *meinem* Bruder. (possessivartikel för "Bruder")</p> <p>5. Nach *dem* Essen machen wir einen Spaziergang. (bestämd artikel för "Essen")</p> <p>6. Ich komme gerade aus *der* Bibliothek. (bestämd artikel för "Bibliothek")</p> <p>7. Sie spricht oft mit *ihrem* Lehrer über das Projekt. (possessivartikel för "Lehrer")</p> <p>8. Der Zug fährt um *neun* Uhr ab. (bestämning av tid) </p> <p>9. Wir treffen uns bei *unseren* Großeltern. (possessivartikel för "Großeltern")</p> <p>10. Das Buch liegt auf *dem* Tisch. (bestämd artikel för "Tisch")</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.