Prepositioner med länder och städer Övningar på italienska språket

Att lära sig prepositioner i italienska språket kan vara en utmaning, särskilt när det gäller att använda dem korrekt med länder och städer. Prepositioner som "a," "in," och "da" används på olika sätt beroende på om man pratar om städer, länder eller andra geografiska platser. Genom att förstå dessa nyanser kan du förbättra din italienska och göra dina meningar mer precisa och naturliga. I dessa övningar kommer du att få möjlighet att praktisera hur man använder rätt prepositioner med olika typer av platser. Vi kommer att täcka allt från hur man uttrycker var man befinner sig, till var man är på väg, och var man kommer ifrån. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat italienska ett tag, kommer dessa övningar att hjälpa dig att behärska användningen av prepositioner med länder och städer.

Exercise 1 

<p>1. Maria vuole andare *a* Roma per le vacanze (stad i Italien).</p> <p>2. Domani andiamo *in* Francia per un viaggio di lavoro (land i Europa).</p> <p>3. Ho vissuto *a* Milano per tre anni (stad i Italien).</p> <p>4. Il museo d'arte moderna si trova *a* New York (stad i USA).</p> <p>5. L'anno prossimo visiteremo *l'*Australia per la prima volta (land i Oceanien).</p> <p>6. Stasera ceniamo *in* Germania con i nostri amici (land i Europa).</p> <p>7. Marta ha studiato *a* Parigi per un semestre (stad i Frankrike).</p> <p>8. Andremo *in* Giappone per vedere i ciliegi in fiore (land i Asien).</p> <p>9. Vorrei trasferirmi *a* Berlino dopo la laurea (stad i Tyskland).</p> <p>10. La prossima estate faremo un viaggio *in* Spagna (land i Europa).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Domani andrò *a* Roma (preposition för städer).</p> <p>2. Lei vive *in* Italia da cinque anni (preposition för länder).</p> <p>3. Sono stato *a* Parigi l'anno scorso (preposition för städer).</p> <p>4. Abbiamo viaggiato *in* Spagna la scorsa estate (preposition för länder).</p> <p>5. Mi trasferirò *a* Milano il mese prossimo (preposition för städer).</p> <p>6. Lui lavora *in* Germania come ingegnere (preposition för länder).</p> <p>7. Siamo andati *a* Tokyo per una conferenza (preposition för städer).</p> <p>8. Vorrei andare *in* Canada per le vacanze (preposition för länder).</p> <p>9. Studia *a* Madrid all'università (preposition för städer).</p> <p>10. Hanno vissuto *in* Francia per molti anni (preposition för länder).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Marco vive *a* Roma (preposition for city).</p> <p>2. Vado *in* Italia quest'estate (preposition for country).</p> <p>3. Sono nato *a* Parigi (preposition for city).</p> <p>4. Abbiamo viaggiato *in* Spagna l'anno scorso (preposition for country).</p> <p>5. Marta lavora *a* Milano (preposition for city).</p> <p>6. Vorrei andare *in* Giappone un giorno (preposition for country).</p> <p>7. La conferenza si terrà *a* Berlino (preposition for city).</p> <p>8. Sono stato *in* Francia molte volte (preposition for country).</p> <p>9. Studiamo *a* Londra per un semestre (preposition for city).</p> <p>10. Passeremo le vacanze *in* Grecia (preposition for country).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.