Presens particip Övningar på franska språket

Presens particip i franska är en viktig form att bemästra för att förbättra din flytande användning av språket. Denna form används för att uttrycka pågående handlingar eller tillstånd och kan ofta översättas till svenska med "-ande" eller "-ende". Att kunna använda presens particip korrekt kan hjälpa dig att skapa mer dynamiska och naturliga meningar i franska. I våra övningar kommer du att få öva på att identifiera och använda presens particip i olika kontexter, vilket kommer att stärka din förståelse och användning av denna grammatiska form. Genom att utforska olika sätt att använda presens particip, kommer du också att förbättra din förmåga att skapa mer komplexa och intressanta meningar. Våra övningar är utformade för att vara både utmanande och roliga, med fokus på att ge dig praktisk erfarenhet som du kan tillämpa i verkliga situationer. Oavsett om du är nybörjare eller mer avancerad i dina studier av franska, kommer dessa övningar att hjälpa dig att ta dina språkkunskaper till nästa nivå. Låt oss börja och upptäcka hur presens particip kan berika ditt franska språkbruk!

Exercise 1 

<p>1. Il est *en train de lire* un livre passionnant (verb för att läsa).</p> <p>2. Nous sommes *en train de cuisiner* le dîner pour toute la famille (verb för att laga mat).</p> <p>3. Elle est *en train de parler* au téléphone avec sa mère (verb för att prata).</p> <p>4. Vous êtes *en train de regarder* un film intéressant (verb för att titta på).</p> <p>5. Ils sont *en train de jouer* au football dans le parc (verb för att spela).</p> <p>6. Je suis *en train de danser* à la fête avec mes amis (verb för att dansa).</p> <p>7. Tu es *en train d'écrire* une lettre à ton ami (verb för att skriva).</p> <p>8. Nous sommes *en train de dessiner* un paysage magnifique (verb för att rita).</p> <p>9. Il est *en train de chanter* une chanson populaire (verb för att sjunga).</p> <p>10. Elle est *en train de nager* dans la piscine (verb för att simma).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Il est *en train de* lire un livre (att vara i process av något).</p> <p>2. En *travaillant* dur, elle a réussi à obtenir de bonnes notes (att arbeta).</p> <p>3. Nous avons vu Paul *jouant* au football dans le parc (att spela).</p> <p>4. En *regardant* le film, j'ai appris beaucoup de choses (att titta).</p> <p>5. Ils ont trouvé un portefeuille *contenant* de l'argent (att innehålla).</p> <p>6. En *étudiant* pour l'examen, il a oublié de manger (att studera).</p> <p>7. Elle a entendu un enfant *pleurant* dans la rue (att gråta).</p> <p>8. En *marchant* dans la forêt, ils ont découvert une grotte (att gå).</p> <p>9. Nous avons passé l'après-midi *jouant* aux cartes (att spela).</p> <p>10. En *cuisinant*, elle a accidentellement brûlé le repas (att laga mat).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Elle est *en train de lire* un livre passionnant (verb for reading).</p> <p>2. Ils sont *en train de marcher* dans le parc (verb for walking).</p> <p>3. Nous sommes *en train de regarder* un film intéressant (verb for watching).</p> <p>4. Vous êtes *en train de parler* au téléphone (verb for speaking).</p> <p>5. Je suis *en train de cuisiner* le dîner (verb for cooking).</p> <p>6. Elles sont *en train de danser* à la fête (verb for dancing).</p> <p>7. Il est *en train d'écrire* une lettre (verb for writing).</p> <p>8. Nous sommes *en train de jouer* au football (verb for playing).</p> <p>9. Vous êtes *en train d'étudier* pour l'examen (verb for studying).</p> <p>10. Je suis *en train de chanter* une chanson (verb for singing).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.