Preteritum vs. perfekt tempus Övningar på tyska språket

Att behärska skillnaden mellan preteritum och perfekt tempus i tyska kan vara en utmaning, men det är en viktig del av att kunna uttrycka sig korrekt och tydligt i språket. Preteritum används ofta för att beskriva handlingar eller tillstånd som inträffade vid en specifik tidpunkt i det förflutna, medan perfekt tempus används för att beskriva handlingar som har relevans eller konsekvenser i nuet. Genom att förstå när och hur man använder dessa tempusformar kan du förbättra din förmåga att kommunicera och förstå tyska på ett mer nyanserat sätt. På denna sida hittar du en rad olika övningar som hjälper dig att öva på och fördjupa din förståelse av preteritum och perfekt tempus. Övningarna är utformade för att ge dig praktiska exempel och möjligheter att tillämpa dina kunskaper i olika kontexter. Oavsett om du precis har börjat lära dig tyska eller om du vill fräscha upp dina färdigheter, kommer dessa övningar att vara ett värdefullt verktyg i din språkinlärning. Ta dig tid att arbeta igenom dem noggrant och du kommer snart att märka en förbättring i din förmåga att använda dessa viktiga grammatiska strukturer korrekt.

Exercise 1 

<p>1. Gestern *ging* ich ins Kino (verb för att gå i preteritum).</p> <p>2. Letzte Woche *habe* ich ein neues Buch *gelesen* (verb för att läsa i perfekt).</p> <p>3. Vor zwei Tagen *war* er sehr müde (verb för att vara i preteritum).</p> <p>4. Sie *hat* gestern Abend ein schönes Lied *gesungen* (verb för att sjunga i perfekt).</p> <p>5. Letztes Jahr *fuhr* ich mit dem Zug nach Berlin (verb för att köra i preteritum).</p> <p>6. Wir *haben* am Wochenende einen Kuchen *gebacken* (verb för att baka i perfekt).</p> <p>7. Vor einem Monat *machte* sie eine lange Reise (verb för att göra i preteritum).</p> <p>8. Er *hat* gestern seinen Geburtstag *gefeiert* (verb för att fira i perfekt).</p> <p>9. Vor einer Woche *schrieb* ich einen Brief an meine Freundin (verb för att skriva i preteritum).</p> <p>10. Sie *haben* vor kurzem ein neues Haus *gekauft* (verb för att köpa i perfekt).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Gestern *ging* ich ins Kino (verb för rörelse i preteritum).</p> <p>2. Wir *haben* letztes Jahr ein neues Auto *gekauft* (verb i perfekt tempus).</p> <p>3. Als Kind *spielte* ich oft im Park (verb för aktivitet i preteritum).</p> <p>4. Letzte Woche *hatte* er Geburtstag *gefeiert* (verb i perfekt tempus).</p> <p>5. Sie *war* sehr müde, nachdem sie die ganze Nacht *gearbeitet* *hatte* (verb i perfekt tempus).</p> <p>6. Vor zwei Jahren *reiste* ich nach Spanien (verb för rörelse i preteritum).</p> <p>7. Wir *haben* gestern Abend zusammen *gegessen* (verb i perfekt tempus).</p> <p>8. Er *hat* den ganzen Tag *gelernt* (verb i perfekt tempus).</p> <p>9. Früher *fuhr* ich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit (verb för rörelse i preteritum).</p> <p>10. Du *bist* letztes Wochenende in den Bergen *gewandert* (verb i perfekt tempus).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Gestern *besuchte* ich meine Großeltern. (preteritum av verbet "besöka").</p> <p>2. Wir *haben* ein neues Auto *gekauft*. (perfekt av verbet "köpa").</p> <p>3. Letzte Woche *machte* er eine Reise nach Berlin. (preteritum av verbet "göra").</p> <p>4. Sie *hat* das Buch *gelesen*. (perfekt av verbet "läsa").</p> <p>5. Als Kind *spielte* ich oft im Park. (preteritum av verbet "leka").</p> <p>6. Wir *sind* gestern *umgezogen*. (perfekt av verbet "flytta").</p> <p>7. Er *schrieb* einen Brief an seine Freundin. (preteritum av verbet "skriva").</p> <p>8. Ich *habe* den Film schon *gesehen*. (perfekt av verbet "se").</p> <p>9. Letzten Sommer *reiste* meine Familie nach Italien. (preteritum av verbet "resa").</p> <p>10. Sie *hat* die Prüfung *bestanden*. (perfekt av verbet "klara").</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.