Regelbundna komparativa Övningar på engelska

Regelbundna komparativa är en viktig del av engelska språket som hjälper oss att jämföra olika saker på ett tydligt och effektivt sätt. Genom att använda regelbundna komparativa former kan vi enkelt uttrycka när något är större, snabbare, eller bättre än något annat. Dessa former är grundläggande för att bygga meningsfulla och korrekta meningar, vilket är avgörande för att kommunicera tydligt på engelska. I dessa övningar kommer vi att fokusera på hur du korrekt bildar och använder regelbundna komparativa adjektiv och adverb. För att bemästra regelbundna komparativa former är det viktigt att förstå de grundläggande reglerna och mönstren. Till exempel, för de flesta enstaviga adjektiv och adverb, lägger vi till "-er" i slutet för att bilda komparativformen (t.ex. "fast" blir "faster"). För längre ord och vissa undantag använder vi istället "more" eller "less" före ordet (t.ex. "beautiful" blir "more beautiful"). Genom att öva dessa regler kommer du att utveckla en starkare känsla för hur engelska fungerar och förbättra din förmåga att uttrycka jämförelser korrekt.

Exercise 1 

<p>1. She runs *faster* than her brother (snabb).</p> <p>2. This book is *better* than the last one (bra).</p> <p>3. My house is *bigger* than yours (stor).</p> <p>4. He is *taller* than his father (lång).</p> <p>5. Her dress is *prettier* than mine (vacker).</p> <p>6. This test was *easier* than the previous one (lätt).</p> <p>7. The weather today is *warmer* than yesterday (varm).</p> <p>8. This road is *narrower* than the main street (smal).</p> <p>9. His joke was *funnier* than hers (rolig).</p> <p>10. The new car is *cheaper* than the old one (billig).</p>
 

Exercise 2

<p>1. She is *taller* than her brother (längd).</p> <p>2. The weather is *warmer* today than it was yesterday (temperatur).</p> <p>3. This book is *more interesting* than the one I read last week (intresse).</p> <p>4. My new car is *faster* than my old one (hastighet).</p> <p>5. His jokes are *funnier* than hers (humor).</p> <p>6. The movie was *scarier* than I expected (skräck).</p> <p>7. This puzzle is *easier* than the last one we did (svårighetsgrad).</p> <p>8. She is *happier* now that she has a new job (lycka).</p> <p>9. My dog is *smarter* than most other dogs (intelligens).</p> <p>10. The mountains are *higher* than the hills (höjd).</p>
 

Exercise 3

<p>1. The blue car is *faster* than the red car (comparison of speed).</p> <p>2. She is *taller* than her brother (comparison of height).</p> <p>3. This movie is *better* than the last one (comparison of quality).</p> <p>4. My house is *bigger* than yours (comparison of size).</p> <p>5. Today is *warmer* than yesterday (comparison of temperature).</p> <p>6. His cooking is *tastier* than mine (comparison of taste).</p> <p>7. This book is *more interesting* than the other one (comparison of interest level).</p> <p>8. Her new job is *easier* than the old one (comparison of difficulty level).</p> <p>9. The cat is *quieter* than the dog (comparison of noise level).</p> <p>10. This puzzle is *simpler* than the previous one (comparison of complexity).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.