Regelbundna -re verb Övningar på franska språket

Regelbundna -re verb är en av de tre huvudkategorierna av verb i franska språket, tillsammans med -er och -ir verb. Dessa verb följer ett specifikt mönster vid konjugation, vilket gör det enklare att lära sig och använda dem korrekt. Att förstå hur man konjugerar regelbundna -re verb är avgörande för att kunna kommunicera effektivt på franska. I denna sektion kommer vi att utforska de grundläggande reglerna för konjugation av -re verb, samt ge exempel på vanliga verb och deras olika former. För att bemästra regelbundna -re verb är det viktigt att öva och tillämpa dem i olika sammanhang. Genom att arbeta med våra övningar kommer du att få möjlighet att förbättra din förståelse och användning av dessa verb i både skriftlig och muntlig form. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat franska ett tag kommer dessa övningar att hjälpa dig att stärka dina färdigheter och öka ditt självförtroende i språket. Börja med att bekanta dig med de grundläggande konjugationsmönstren och sedan gå vidare till mer avancerade övningar för att utmana dig själv.

Exercise 1 

<p>1. Il *vend* des fruits au marché tous les matins. (verb för att sälja)</p> <p>2. Nous *attendons* le bus depuis une heure. (verb för att vänta)</p> <p>3. Ils *perdent* souvent leurs clés. (verb för att förlora)</p> <p>4. Vous *descendez* les escaliers rapidement. (verb för att gå ner)</p> <p>5. Elle *répond* toujours poliment aux questions. (verb för att svara)</p> <p>6. Je *rends* visite à mes grands-parents chaque dimanche. (verb för att besöka)</p> <p>7. Tu *défends* tes amis avec courage. (verb för att försvara)</p> <p>8. Ils *entendent* de la musique à la radio. (verb för att höra)</p> <p>9. Nous *correspondons* par e-mail régulièrement. (verb för att korrespondera)</p> <p>10. Elle *fond* du chocolat pour faire un gâteau. (verb för att smälta)</p>
 

Exercise 2

<p>1. Je *vends* des livres en ligne (verb för att sälja).</p> <p>2. Nous *attendons* le bus depuis une heure (verb för att vänta).</p> <p>3. Ils *entendent* un bruit étrange dehors (verb för att höra).</p> <p>4. Tu *descends* les escaliers trop rapidement (verb för att gå ner).</p> <p>5. Elle *répond* toujours poliment aux questions (verb för att svara).</p> <p>6. Vous *perdez* souvent vos clés (verb för att förlora).</p> <p>7. On *rend* visite à nos grands-parents chaque été (verb för att besöka).</p> <p>8. Ils *défendent* leur opinion fermement (verb för att försvara).</p> <p>9. Je *tords* le linge pour le sécher (verb för att vrida).</p> <p>10. Nous *fondons* une nouvelle entreprise cette année (verb för att grunda).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Nous *attendons* le bus tous les matins (verb för att vänta).</p> <p>2. Ils *vendent* des fruits au marché (verb för att sälja).</p> <p>3. Marie *entend* un bruit étrange dans la maison (verb för att höra).</p> <p>4. Je *descends* les escaliers prudemment (verb för att gå ner).</p> <p>5. Vous *perdez* toujours vos clés (verb för att förlora).</p> <p>6. Les enfants *rendent* leurs devoirs à l'heure (verb för att lämna tillbaka).</p> <p>7. Tu *réponds* toujours poliment aux questions (verb för att svara).</p> <p>8. Nous *fondons* une nouvelle entreprise cette année (verb för att grunda).</p> <p>9. Elle *défend* son point de vue avec passion (verb för att försvara).</p> <p>10. Vous *entendez* cette musique au loin? (verb för att höra).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.