Relativa pronomen Övningar på engelska

Relativa pronomen är en viktig del av det engelska språket och används för att koppla samman satser och ge ytterligare information om ett substantiv. De vanligaste relativa pronomenen i engelskan är "who", "whom", "whose", "which" och "that". Genom att använda dessa pronomen kan vi undvika repetition och göra våra meningar mer flytande och sammanhängande. Förståelsen av hur och när man ska använda relativa pronomen är avgörande för att skapa korrekta och naturliga meningar på engelska. Att behärska relativa pronomen kan vara en utmaning, särskilt eftersom reglerna för deras användning kan variera beroende på vilket substantiv de syftar på och vilken information som ska tillfogas. I dessa övningar kommer du att få möjlighet att öva på att identifiera och korrekt använda relativa pronomen i olika sammanhang. Genom att arbeta igenom dessa uppgifter kommer du att förbättra din grammatiska noggrannhet och din förmåga att uttrycka dig tydligt och effektivt på engelska.

Exercise 1 

<p>1. The book *that* I borrowed from the library was very interesting (relativpronomen för objekt). </p> <p>2. The woman *who* lives next door is a doctor (relativpronomen för subjekt). </p> <p>3. This is the house *where* I grew up (relativpronomen för plats). </p> <p>4. She is the one *whose* car was stolen last night (relativpronomen för ägande). </p> <p>5. The movie *which* we watched last night was amazing (relativpronomen för objekt). </p> <p>6. Can you tell me the reason *why* you are late? (relativpronomen för orsak). </p> <p>7. The person *who* called you is my brother (relativpronomen för subjekt). </p> <p>8. The restaurant *where* we had dinner was excellent (relativpronomen för plats). </p> <p>9. The artist *whose* painting won the prize is very talented (relativpronomen för ägande). </p> <p>10. The song *that* she sang was beautiful (relativpronomen för objekt). </p>
 

Exercise 2

<p>1. The book *that* I borrowed was very interesting (relativt pronomen för sak).</p> <p>2. This is the house *where* I grew up (relativt pronomen för plats).</p> <p>3. She is the person *who* helped me with my homework (relativt pronomen för person).</p> <p>4. The movie *which* you recommended was fantastic (relativt pronomen för sak).</p> <p>5. The reason *why* he left is still unknown (relativt pronomen för anledning).</p> <p>6. This is the day *when* we celebrate our anniversary (relativt pronomen för tid).</p> <p>7. The city *where* they met is very beautiful (relativt pronomen för plats).</p> <p>8. The man *who* lives next door is very friendly (relativt pronomen för person).</p> <p>9. The car *that* she drives is very fast (relativt pronomen för sak).</p> <p>10. The song *which* you sang was amazing (relativt pronomen för sak).</p>
 

Exercise 3

<p>1. The book *that* you gave me was very interesting (relativt pronomen för att beskriva sak).</p> <p>2. The woman *who* lives next door is very friendly (relativt pronomen för att beskriva person).</p> <p>3. This is the restaurant *where* we had our first date (relativt pronomen för att beskriva plats).</p> <p>4. The car *which* he bought last year broke down yesterday (relativt pronomen för att beskriva sak).</p> <p>5. Do you remember the time *when* we went to Paris? (relativt pronomen för att beskriva tid).</p> <p>6. The person *whom* you saw at the park is my cousin (relativt pronomen för att beskriva person i objektform).</p> <p>7. She is the artist *whose* paintings are in the gallery (relativt pronomen för att beskriva ägande).</p> <p>8. The reason *why* she left early is still unknown (relativt pronomen för att beskriva orsak).</p> <p>9. This is the house *which* I grew up in (relativt pronomen för att beskriva sak).</p> <p>10. They are the students *who* won the competition (relativt pronomen för att beskriva person).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.