Samordnande konjunktioner Övningar på tyska språket

Samordnande konjunktioner är viktiga byggstenar i det tyska språket, och de hjälper till att binda samman ord, satser och meningar på ett smidigt sätt. Dessa konjunktioner, som inkluderar ord som "und" (och), "aber" (men), "oder" (eller) och "denn" (för), spelar en central roll i att skapa sammanhang och tydlighet i kommunikationen. Genom att förstå och använda dessa konjunktioner korrekt kan du göra dina tyska meningar mer flytande och naturliga. På den här sidan hittar du en rad övningar som hjälper dig att bemästra användningen av samordnande konjunktioner i tyska. Övningarna är utformade för att stegvis bygga upp din förståelse och färdighet, från grundläggande till mer avancerade nivåer. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att förbättra din förmåga att konstruera korrekta och effektiva meningar på tyska, vilket i sin tur kommer att stärka din övergripande språkkunskap.

Exercise 1 

<p>1. Ich mag Schokolade, *aber* ich esse sie nicht oft (konjunktion för motsats).</p> <p>2. Er hat das Buch gelesen *und* den Film gesehen (konjunktion för tillägg).</p> <p>3. Sie kann gut singen, *denn* sie übt jeden Tag (konjunktion för orsak).</p> <p>4. Wir gehen ins Kino, *oder* wir bleiben zu Hause (konjunktion för alternativ).</p> <p>5. Ich habe ihn angerufen, *aber* er hat nicht geantwortet (konjunktion för motsats).</p> <p>6. Sie ist müde, *doch* sie muss noch arbeiten (konjunktion för motsats, synonym till "aber").</p> <p>7. Er wollte das Auto kaufen, *aber* er hatte nicht genug Geld (konjunktion för motsats).</p> <p>8. Er spielt Gitarre *und* sie spielt Klavier (konjunktion för tillägg).</p> <p>9. Wir fahren nach Berlin, *oder* wir besuchen München (konjunktion för alternativ).</p> <p>10. Ich habe keine Zeit, *denn* ich muss lernen (konjunktion för orsak).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ich habe Hunger, *aber* ich habe kein Geld. (konjunktion som uttrycker en motsats)</p> <p>2. Maria möchte ins Kino gehen, *oder* sie bleibt zu Hause. (konjunktion som uttrycker ett val)</p> <p>3. Er spielt gern Fußball, *und* er schaut auch gern Basketball. (konjunktion som uttrycker tillägg)</p> <p>4. Wir können ins Restaurant gehen, *oder* wir können zu Hause essen. (konjunktion som uttrycker ett val)</p> <p>5. Ich mag Kaffee, *aber* ich trinke lieber Tee. (konjunktion som uttrycker en motsats)</p> <p>6. Anna liest ein Buch, *und* Peter schaut einen Film. (konjunktion som uttrycker tillägg)</p> <p>7. Du kannst die Aufgabe jetzt machen, *oder* du kannst sie später erledigen. (konjunktion som uttrycker ett val)</p> <p>8. Ich habe das Auto gewaschen, *aber* es regnete später. (konjunktion som uttrycker en motsats)</p> <p>9. Wir fahren in den Urlaub, *und* wir nehmen unseren Hund mit. (konjunktion som uttrycker tillägg)</p> <p>10. Sie kann heute kommen, *oder* sie kann morgen kommen. (konjunktion som uttrycker ett val)</p>
 

Exercise 3

<p>1. Ich möchte ins Kino gehen, *aber* ich habe keine Zeit (konjunktion för att uttrycka en kontrast).</p> <p>2. Sie mag Äpfel, *und* sie isst auch gern Bananen (konjunktion för att lägga till information).</p> <p>3. Ich gehe joggen, *oder* ich bleibe zu Hause (konjunktion för att ge ett alternativ).</p> <p>4. Wir können ins Restaurant gehen, *denn* ich habe einen Gutschein (konjunktion för att ge en anledning).</p> <p>5. Er ist müde, *denn* er hat nicht gut geschlafen (konjunktion för att ge en anledning).</p> <p>6. Sie liest ein Buch, *oder* sie hört Musik (konjunktion för att ge ett alternativ).</p> <p>7. Ich habe Hunger, *aber* ich habe nichts zu essen (konjunktion för att uttrycka en kontrast).</p> <p>8. Sie kann gut kochen, *und* sie backt auch fantastische Kuchen (konjunktion för att lägga till information).</p> <p>9. Wir fahren mit dem Auto, *oder* wir nehmen den Zug (konjunktion för att ge ett alternativ).</p> <p>10. Ich bin glücklich, *denn* es ist mein Geburtstag (konjunktion för att ge en anledning).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.