Sättsadverb Övningar på portugisiska

Sättsadverb är en viktig del av det portugisiska språket eftersom de ger ytterligare information om hur en handling utförs. Dessa adverb beskriver på vilket sätt något händer och kan förändra meningen i en mening avsevärt. Genom att förstå och korrekt använda sättsadverb kan du förbättra din kommunikationsförmåga och göra dina samtal mer nyanserade och exakta. Att kunna identifiera och använda olika sättsadverb är därför en nyckelfärdighet för alla som vill behärska portugisiska. På denna sida hittar du en rad grammatikövningar som fokuserar på sättsadverb på portugisiska. Övningarna är utformade för att hjälpa dig att känna igen och korrekt använda dessa adverb i olika sammanhang. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att få en djupare förståelse för hur sättsadverb fungerar i portugisiska meningar och hur de kan användas för att berika ditt språk. Oavsett om du är nybörjare eller avancerad språkinlärare, kommer dessa övningar att vara ett värdefullt verktyg i din språkutveckling.

Exercise 1 

<p>1. Ele *sempre* chega na hora (alltid).</p> <p>2. Ela fala *rapidamente* quando está nervosa (snabbt).</p> <p>3. Nós *nunca* esquecemos de trancar a porta (aldrig).</p> <p>4. Eles *geralmente* jantam às sete (vanligtvis).</p> <p>5. Você pode vir *imediatamente* (omedelbart).</p> <p>6. O cachorro *normalmente* late quando vê estranhos (normalt).</p> <p>7. Eu *certamente* vou à festa amanhã (säkert).</p> <p>8. O filme começa *exatamente* às oito horas (exakt).</p> <p>9. Ela *provavelmente* vai viajar nas férias (troligen).</p> <p>10. O professor *frequentemente* dá exemplos na aula (ofta).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ele fala *claramente* durante as apresentações (sättsadverb som betyder "tydligt").</p> <p>2. Maria respondeu *rapidamente* ao e-mail (sättsadverb som betyder "snabbt").</p> <p>3. O gato se escondeu *silenciosamente* atrás do sofá (sättsadverb som betyder "tyst").</p> <p>4. João terminou o trabalho *cuidadosamente* (sättsadverb som betyder "försiktigt").</p> <p>5. Eles viajaram *felizmente* pelo país (sättsadverb som betyder "lyckligt").</p> <p>6. A professora explicou a lição *pacientemente* (sättsadverb som betyder "tålmodigt").</p> <p>7. O cachorro correu *rapidamente* para o parque (sättsadverb som betyder "snabbt").</p> <p>8. Ela falou *baixinho* ao telefone (sättsadverb som betyder "lågt").</p> <p>9. O bebê dormiu *tranquilamente* a noite toda (sättsadverb som betyder "lugnt").</p> <p>10. Eles discutiram *acaloradamente* sobre política (sättsadverb som betyder "hett").</p>
 

Exercise 3

<p>1. O João *geralmente* vai à academia de manhã (ofta).</p> <p>2. A Maria *sempre* lê um livro antes de dormir (alltid).</p> <p>3. Eles *quase nunca* perdem o ônibus (nästan aldrig).</p> <p>4. Nós *às vezes* saímos para jantar fora (ibland).</p> <p>5. O Pedro *raramente* esquece as chaves em casa (sällan).</p> <p>6. A Ana *frequentemente* visita seus avós (ofta).</p> <p>7. Eu *nunca* como doces antes do almoço (aldrig).</p> <p>8. Eles *constantemente* discutem sobre política (ständigt).</p> <p>9. O cachorro *sempre* late quando alguém chega (alltid).</p> <p>10. Ela *ocasionalmente* vai ao cinema sozinha (ibland).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.