Superlativa adjektiv Övningar på engelska

Superlativa adjektiv är ett kraftfullt verktyg i engelska språket som hjälper oss att uttrycka extremiteter och jämföra egenskaper på ett tydligt sätt. Genom att använda superlativa adjektiv kan vi enkelt identifiera den mest framstående eller minsta egenskapen inom en grupp. Till exempel, i meningen "She is the smartest student in the class", används det superlativa adjektivet "smartest" för att indikera att ingen annan student i klassen är lika smart som hon. Att bemästra användningen av superlativa adjektiv kan förbättra din engelska kommunikation och göra dina beskrivningar mer levande och precisa. På denna sida hittar du en rad övningar som hjälper dig att förstå och korrekt använda superlativa adjektiv på engelska. Vi kommer att täcka olika regler och undantag som gäller för att bilda superlativa former, samt ge dig praktiska exempel och kontext för att öva. Genom att arbeta igenom dessa övningar kommer du att bli mer självsäker i att använda superlativa adjektiv och förbättra din förmåga att uttrycka dig exakt och effektivt på engelska. Låt oss börja resan mot att bemästra superlativa adjektiv!

Exercise 1 

<p>1. This is the *tallest* building in the city (högst).</p> <p>2. She is the *smartest* student in the class (smartast).</p> <p>3. That was the *worst* movie I have ever seen (sämst).</p> <p>4. He is the *fastest* runner on the team (snabbast).</p> <p>5. This is the *cheapest* restaurant in town (billigast).</p> <p>6. It was the *happiest* day of my life (lyckligast).</p> <p>7. Mount Everest is the *highest* mountain in the world (högst).</p> <p>8. She is the *youngest* member of the group (yngst).</p> <p>9. This is the *coldest* winter we have ever had (kallast).</p> <p>10. He is the *strongest* person I know (starkast).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Mount Everest is *the highest* mountain in the world (adjective describing height).</p> <p>2. She is *the smartest* student in our class (adjective describing intelligence).</p> <p>3. That was *the best* movie I have ever seen (adjective describing quality).</p> <p>4. He is *the fastest* runner in our school (adjective describing speed).</p> <p>5. This is *the most expensive* car in the showroom (adjective describing cost).</p> <p>6. Antarctica is *the coldest* place on Earth (adjective describing temperature).</p> <p>7. The Amazon is *the longest* river in the world (adjective describing length).</p> <p>8. She is *the most talented* artist in the gallery (adjective describing talent).</p> <p>9. That was *the funniest* joke I've heard all week (adjective describing humor).</p> <p>10. This is *the oldest* building in the city (adjective describing age).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Mount Everest is *the highest* mountain in the world (den högsta).</p> <p>2. Antarctica is *the coldest* place on Earth (den kallaste).</p> <p>3. The Amazon rainforest is *the largest* rainforest in the world (den största).</p> <p>4. This is *the most interesting* book I have ever read (den mest intressanta).</p> <p>5. Jupiter is *the biggest* planet in our solar system (den största).</p> <p>6. She is *the fastest* runner on the team (den snabbaste).</p> <p>7. The cheetah is *the fastest* land animal (den snabbaste).</p> <p>8. This pizza is *the tastiest* I've ever had (den godaste).</p> <p>9. The Sahara is *the hottest* desert in the world (den hetaste).</p> <p>10. The blue whale is *the largest* animal on Earth (den största).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.