Tidsadverb Övningar på italienska språket

Att lära sig italienska innebär inte bara att bemästra substantiv, verb och adjektiv, utan också att förstå och använda tidsadverb korrekt. Tidsadverb är viktiga för att uttrycka när en händelse inträffar, hur ofta något sker eller hur länge något pågår. Dessa små, men kraftfulla ord kan förändra meningen i en mening avsevärt och ger större precision i kommunikationen. På denna sida erbjuder vi ett brett utbud av övningar som hjälper dig att öva och förstärka din kunskap om tidsadverb i italienska. Genom att arbeta igenom våra grammatikövningar kommer du att förbättra din förmåga att använda tidsadverb på rätt sätt i både skrift och tal. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat italienska i flera år, kommer dessa övningar att ge dig den praktiska erfarenheten du behöver för att känna dig säker på att använda tidsadverb i olika sammanhang. Låt oss börja utforska de olika typerna av tidsadverb och hur de används i italienska meningar, så att du kan ta ett steg närmare att behärska detta vackra språk.

Exercise 1 

<p>1. Luca studia *sempre* la sera (när han alltid studerar).</p> <p>2. Maria arriva *subito* dopo il lavoro (när hon kommer direkt efter jobbet).</p> <p>3. Noi andiamo in vacanza *ogni* estate (hur ofta vi åker på semester).</p> <p>4. Hanno finito il compito *già* ieri (när de redan har avslutat uppgiften).</p> <p>5. Vado a correre *spesso* la mattina (hur ofta jag går och springer på morgonen).</p> <p>6. Marta mangia un dolce *raramente* (hur ofta Marta äter en efterrätt).</p> <p>7. Ci vediamo *domani* per pranzo (när vi ses för lunch).</p> <p>8. Luigi legge il giornale *ogni giorno* (hur ofta Luigi läser tidningen).</p> <p>9. Ho visto quel film *recentemente* (när jag har sett den filmen nyligen).</p> <p>10. Vi telefonerò *presto* (när jag ska ringa dig snart).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ogni mattina mi sveglio *presto* (tidsadverb som beskriver tidigt på dagen).</p> <p>2. Ieri sera abbiamo cenato *tardi* (tidsadverb som beskriver sent på dagen).</p> <p>3. Lui arriva *sempre* in orario (tidsadverb som betyder alltid).</p> <p>4. *Spesso* andiamo al cinema il venerdì sera (tidsadverb som betyder ofta).</p> <p>5. Dovresti fare colazione *ogni* giorno (tidsadverb som betyder varje).</p> <p>6. *Di solito* faccio una passeggiata nel pomeriggio (tidsadverb som betyder vanligtvis).</p> <p>7. Non ho mai visto quel film *prima* (tidsadverb som betyder tidigare).</p> <p>8. Torneremo a casa *presto* dopo il lavoro (tidsadverb som beskriver tidigt på dagen).</p> <p>9. Sono stato in Italia *una volta* l'anno scorso (tidsadverb som betyder en gång).</p> <p>10. *Raramente* mangiamo fuori durante la settimana (tidsadverb som betyder sällan).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Maria va in palestra *ogni giorno* (frekvens, varje dag).</p> <p>2. Luca ha iniziato a lavorare *ieri* (tid, dagen före idag).</p> <p>3. La lezione di italiano è *adesso* (tid, just nu).</p> <p>4. Andremo al mare *domani* (tid, dagen efter idag).</p> <p>5. Il treno parte *presto* (tid, kort tid efter nu).</p> <p>6. Ho visitato Roma *l'anno scorso* (tid, föregående år).</p> <p>7. Lei arriva *sempre* in ritardo (frekvens, varje gång).</p> <p>8. Loro studiano *spesso* in biblioteca (frekvens, många gånger).</p> <p>9. Marco fa colazione *ogni mattina* (frekvens, varje morgon).</p> <p>10. Ci vediamo *stasera* (tid, senare idag på kvällen).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.