Tidskonjunktioner Övningar på franska språket

Tidskonjunktioner är en viktig del av franska språket, och de hjälper oss att uttrycka när något händer, hände eller kommer att hända. Genom att använda tidskonjunktioner kan vi skapa tydliga och sammanhängande meningar som preciserar tidsaspekten av våra handlingar. Dessa konjunktioner, som "quand" (när), "lorsque" (när), "dès que" (så snart som), och "avant que" (innan), spelar en avgörande roll i att beskriva sekvenser av händelser och tidsförhållanden mellan olika handlingar. För att behärska användningen av tidskonjunktioner är det viktigt att öva regelbundet och förstå deras olika nyanser och användningsområden. Genom våra grammatikövningar kan du förbättra din förmåga att använda dessa konjunktioner korrekt i skrift och tal. Övningarna är utformade för att ge dig en djupare insikt i hur tidskonjunktioner fungerar i olika sammanhang, från enkla meningar till mer komplexa texter. På så sätt blir du mer säker i din användning av franska och kan kommunicera dina budskap med större precision.

Exercise 1 

<p>1. Je vais te téléphoner *quand* j'aurai fini mon travail (tidskonjunktion för när).</p> <p>2. Nous partirons en vacances *lorsque* l'école sera terminée (tidskonjunktion för när).</p> <p>3. Il faut se dépêcher *avant que* la nuit tombe (tidskonjunktion för innan).</p> <p>4. Elle lira son livre *pendant que* je préparerai le dîner (tidskonjunktion för medan).</p> <p>5. Il fera ses devoirs *dès que* il rentrera à la maison (tidskonjunktion för så fort).</p> <p>6. Ils joueront au football *tant que* le soleil brillera (tidskonjunktion för så länge).</p> <p>7. Il ne parlera pas *jusqu'à ce que* tu t'excuses (tidskonjunktion för tills).</p> <p>8. Je vais réviser mes notes *après que* la réunion sera terminée (tidskonjunktion för efter).</p> <p>9. Tu peux sortir *à condition que* tu finisses tes tâches ménagères (tidskonjunktion för förutsatt att).</p> <p>10. Nous resterons ici *en attendant que* le bus arrive (tidskonjunktion för medan vi väntar).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Je vais partir *quand* tu seras prêt (tidpunkt när något händer).</p> <p>2. Nous partirons en vacances *après* la fin de l'école (tidpunkt efter något).</p> <p>3. Je ferai mes devoirs *avant* de regarder la télévision (tidpunkt före något).</p> <p>4. Il a commencé à pleuvoir *pendant* que nous jouions au foot (tidpunkt samtidigt som något annat).</p> <p>5. Elle a fait ses courses *avant* de rentrer chez elle (tidpunkt före något).</p> <p>6. Nous resterons ici *jusqu'à* ce que tu reviennes (tidpunkt till något händer).</p> <p>7. Je lis un livre *pendant* que tu regardes un film (tidpunkt samtidigt som något annat).</p> <p>8. Il a mangé son dessert *après* le dîner (tidpunkt efter något).</p> <p>9. Nous irons au cinéma *quand* il pleuvra (tidpunkt när något händer).</p> <p>10. Elle a étudié *jusqu'à* minuit (tidpunkt till något händer).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Je ne sortirai pas *avant* que tu finisses tes devoirs (tidpunkt när något ska sluta).</p> <p>2. Il est parti *après* avoir terminé son travail (tidpunkt när något händer senare).</p> <p>3. Nous allons manger *dès que* tu seras prêt (tidpunkt när något ska börja direkt).</p> <p>4. Elle a étudié *pendant* deux heures hier soir (tidpunkt för hur länge något pågår).</p> <p>5. Ils partiront *quand* ils auront fini de préparer leurs affaires (tidpunkt när något ska hända).</p> <p>6. Il est arrivé *depuis* trois jours (tidpunkt för hur länge något har pågått).</p> <p>7. Je t’appellerai *aussitôt* que j’arriverai à la maison (tidpunkt när något händer direkt efter).</p> <p>8. Nous resterons ici *jusqu'à* ce que la pluie s’arrête (tidpunkt när något ska sluta).</p> <p>9. Elle travaille *chaque fois que* nous avons besoin d’aide (tidpunkt när något händer varje gång).</p> <p>10. Il se repose *tant que* le soleil brille (tidpunkt för hur länge något pågår).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.