Tidsprepositioner Övningar på engelska

Tidsprepositioner är viktiga för att förstå och uttrycka tid på engelska korrekt. Dessa prepositioner hjälper oss att specificera när något händer, hände eller kommer att hända. De vanligaste tidsprepositionerna på engelska inkluderar "in", "on" och "at", och varje preposition används i olika sammanhang beroende på tidsperioden som avses. Till exempel används "in" för längre tidsperioder som månader, år och århundraden, medan "on" används för specifika dagar och datum. "At" används för exakta tidpunkter och vissa uttryck som "at night" och "at the weekend". Att behärska tidsprepositioner kan verka utmanande till en början, men med övning och förståelse för deras användning kan du förbättra din engelska avsevärt. På den här sidan hittar du en rad olika övningar som hjälper dig att öva på att använda tidsprepositioner korrekt. Genom att genomföra dessa övningar kommer du att kunna identifiera och använda rätt preposition i olika tidsrelaterade sammanhang, vilket kommer att göra din kommunikation på engelska både tydligare och mer exakt.

Exercise 1 

<p>1. The meeting starts *at* 9 o'clock (preposition för tid).</p> <p>2. I was born *in* 1995 (preposition för årtal).</p> <p>3. She usually goes for a run *in* the morning (preposition för del av dagen).</p> <p>4. We have a holiday *on* Christmas Day (preposition för specifik dag).</p> <p>5. He finished the project *by* the end of the week (preposition för en deadline).</p> <p>6. They will be traveling *during* the summer (preposition för en tidsperiod).</p> <p>7. The shop is closed *on* Sundays (preposition för veckodag).</p> <p>8. She will return *in* two hours (preposition för tid i framtiden).</p> <p>9. The concert ended *at* midnight (preposition för exakt tidpunkt).</p> <p>10. We met *on* my birthday (preposition för specifik dag).</p>
 

Exercise 2

<p>1. The meeting is scheduled *for* next Monday (preposition for a future time). Ledtråd: Används för att ange en tidpunkt i framtiden.</p> <p>2. She has been working here *since* 2015 (preposition for a starting point in time). Ledtråd: Används för att ange startpunkt för en tidsperiod.</p> <p>3. They will be on vacation *in* July (preposition for a month). Ledtråd: Används för att ange en månad.</p> <p>4. The train leaves *at* 6 p.m. (preposition for a specific time). Ledtråd: Används för att ange en specifik tidpunkt.</p> <p>5. I haven't seen him *for* a week (preposition for a duration of time). Ledtråd: Används för att ange längden på en tidsperiod.</p> <p>6. The store is closed *on* Sundays (preposition for a day of the week). Ledtråd: Används för att ange en veckodag.</p> <p>7. We usually go skiing *during* winter (preposition for a season). Ledtråd: Används för att ange en årstid.</p> <p>8. She finished the project *by* the end of the month (preposition for a deadline). Ledtråd: Används för att ange en tidsfrist.</p> <p>9. He will arrive *in* the morning (preposition for a part of the day). Ledtråd: Används för att ange en del av dagen.</p> <p>10. They have been friends *for* ten years (preposition for a period of time). Ledtråd: Används för att ange varaktigheten av en tidsperiod.</p>
 

Exercise 3

<p>1. She always visits her grandparents *on* Sundays (tidspreposition för veckodag).</p> <p>2. The movie starts *at* 7 PM (tidspreposition för exakt tid).</p> <p>3. He was born *in* 1990 (tidspreposition för årtal).</p> <p>4. We usually go skiing *in* December (tidspreposition för månad).</p> <p>5. They have lunch *at* noon (tidspreposition för exakt tid).</p> <p>6. The project must be completed *by* Friday (tidspreposition för deadline).</p> <p>7. I have a meeting *on* Wednesday morning (tidspreposition för veckodag).</p> <p>8. She graduated *in* June (tidspreposition för månad).</p> <p>9. He likes to read *at* night (tidspreposition för tid på dagen).</p> <p>10. We will travel *during* the summer (tidspreposition för tidsperiod).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.