Tidsprepositioner Övningar på italienska språket

Tidsprepositioner är en viktig del av italiensk grammatik som hjälper oss att uttrycka tid och tidsrelaterade händelser på ett tydligt och korrekt sätt. Genom att använda rätt preposition kan vi precisera när något händer, hur länge något pågår, eller när något ska ske. Till exempel, att veta skillnaden mellan "in", "a" och "da" kan göra stor skillnad i hur vi förstår och kommunicerar tid på italienska. För att behärska tidsprepositioner i italienska krävs både teoretisk förståelse och praktisk övning. På denna sida hittar du en rad olika övningar som hjälper dig att förbättra din användning av dessa prepositioner. Genom att öva på verkliga exempel och kontextuella meningar kommer du att få en djupare förståelse för hur tidsprepositioner fungerar och bli mer självsäker i din italienska grammatik.

Exercise 1 

 

Exercise 2

<p>1. Vado in palestra *alle* 7 di mattina (tid på dagen).</p> <p>2. Mi piace andare al mare *durante* l'estate (säsong).</p> <p>3. Il treno parte *alle* 3 del pomeriggio (tid på dagen).</p> <p>4. Ho una riunione *fra* due ore (tid i framtiden).</p> <p>5. Il negozio chiude *alle* 8 di sera (tid på dagen).</p> <p>6. Andiamo in vacanza *a* dicembre (månad).</p> <p>7. Studio italiano *dal* 2019 (början av en tidsperiod).</p> <p>8. La festa è *sabato* sera (veckodag).</p> <p>9. Il film inizia *alle* 21 (tid på dagen).</p> <p>10. La lezione finisce *a* mezzogiorno (tid på dagen).</p>
 

Exercise 3

<p>1. Vado *a* scuola ogni giorno. (preposition for destination)</p> <p>2. La festa è *di* pomeriggio. (preposition for time of day)</p> <p>3. Lavoro *dalle* otto alle cinque. (preposition for starting time)</p> <p>4. Arriverò *alle* sei. (preposition for a specific time)</p> <p>5. Il treno parte *alle* sette di mattina. (preposition for a specific time of the day)</p> <p>6. Il negozio è chiuso *di* domenica. (preposition for day of the week)</p> <p>7. La lezione finisce *alle* dieci. (preposition for a specific time)</p> <p>8. Andiamo in vacanza *a* luglio. (preposition for a month)</p> <p>9. Ho lavorato *per* tre ore. (preposition for duration)</p> <p>10. La biblioteca apre *alle* nove di mattina. (preposition for a specific time of the day)</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.