Vanliga prepositions fraser Övningar på spanska språket

Att behärska prepositionsfraser på spanska är en viktig del av att förbättra din språkkunskap och kommunikationsförmåga. Prepositioner är små ord som ofta används för att visa relationer mellan olika delar av en mening, och att förstå hur dessa fungerar på spanska kan markant förbättra din grammatiska noggrannhet. På denna sida hittar du en rad övningar som hjälper dig att öva på vanliga prepositionsfraser, så att du kan använda dem korrekt och naturligt i dina samtal och skriftliga kommunikationer. Genom att arbeta med dessa övningar kommer du att stärka din förståelse för hur prepositioner används i olika sammanhang, vilket i sin tur kommer att göra ditt språk mer flytande och exakt. Oavsett om du är nybörjare eller har studerat spanska ett tag, kommer dessa övningar att ge dig värdefull övning och insikt i hur prepositioner fungerar. Så ta chansen att förbättra din spanska genom att dyka in i våra noggrant utformade grammatikövningar och se hur din förståelse för språket växer.

Exercise 1 

<p>1. Ella vive *en* un apartamento (preposition för plats).</p> <p>2. Vamos *a* la playa el fin de semana (preposition för riktning).</p> <p>3. El regalo es *para* ti (preposition för mottagare).</p> <p>4. Trabajo *con* mi mejor amigo (preposition för sällskap).</p> <p>5. El gato está *debajo de* la mesa (preposition för position).</p> <p>6. El libro es *de* Juan (preposition för ägande).</p> <p>7. La reunión es *a las* tres en punto (preposition för tid).</p> <p>8. Estudio *en* la universidad (preposition för plats).</p> <p>9. Hablamos *sobre* la situación (preposition för ämne).</p> <p>10. El perro está *delante de* la casa (preposition för position).</p>
 

Exercise 2

<p>1. Ella va *a* la escuela todos los días (preposition för destination).</p> <p>2. El libro está *en* la mesa (preposition för plats).</p> <p>3. Vamos *a* la playa el fin de semana (preposition för destination).</p> <p>4. El gato está *debajo de* la cama (preposition för plats).</p> <p>5. Estudio español *por* una hora cada día (preposition för tid).</p> <p>6. La carta es *para* ti (preposition för mottagare).</p> <p>7. Ellos viven *cerca de* la universidad (preposition för närhet).</p> <p>8. El perro corre *hacia* el parque (preposition för riktning).</p> <p>9. La reunión es *a las* tres de la tarde (preposition för tid).</p> <p>10. El regalo es *de* María (preposition för ursprung eller tillhörighet).</p>
 

Exercise 3

<p>1. El libro está *sobre* la mesa (preposition som anger plats).</p> <p>2. Vamos *a* la playa mañana (preposition som anger riktning).</p> <p>3. El gato duerme *bajo* la cama (preposition som anger plats).</p> <p>4. El regalo es *para* ti (preposition som anger mottagare).</p> <p>5. El perro corre *por* el parque (preposition som anger genom).</p> <p>6. Estudiamos *en* la biblioteca (preposition som anger plats).</p> <p>7. El tren sale *desde* la estación central (preposition som anger startpunkt).</p> <p>8. La carta es *de* mi abuela (preposition som anger ursprung).</p> <p>9. Vivimos *cerca de* la escuela (preposition som anger närhet).</p> <p>10. El coche está estacionado *frente a* la casa (preposition som anger position).</p>
 

Learn a Language With AI 5x Faster

Talkpal is AI-powered language tutor. Learn 57+ languages 5x faster with revolutionary technology.